Zonneweide Voordaan

  1. Zonneweide Voordaan

BENG! ontwikkelt met BHM Solar een zonneveld langs de A27 in Groenekan. In nauwe samenspraak met bewoners en lokale organisaties. Meer actuele informatie is te vinden op de projectwebsite:   www.zonneweidevoordaan.nl

September 2023

Om rijkssubsidie aan te kunnen vragen vroeg BENG! in augustus haar leden om een intentieverklaring af te geven voor financiele deelname aan de zonneweide. Het betreft de bouwfase, nu voorzien voor eind 2024/begin 2025. Binnen enkele weken kwamen er 200 positieve reacties, voor een bedrag van ruim 650.000 euro. Mede daardoor kon op 5 september de aanvraag ingediend worden die nodig is om de zonneweide financieel rond te krijgen.
Verder hebben BENG! en BHM Solar de vennootschap Zonneweide Voordaan BV opgericht. Daarmee is de 50% lokale eigendom van de zonneweide gewaarborgd. 

Augustus 2023

Met de afgegeven gemeentevergunning kan nu rijkssubsidie voor het zonneproject aangevraagd. Het rijk vraagt daarvoor aannemelijk te maken dat BENG! de financiele investering kan opbrengen. Alle leden en andere geinteresseerden kregen een mailverzoek hun intentie door te geven om financieel deel te nemen na de ontwikkelfase. Lees hier het mailverzoek waarop veel reacties kwamen.

Mei-juni 2023
Op 23 mei heeft gemeente De Bilt een omgevingsvergunning afgegeven voor de bouw van Zonneweide Voordaan. Op 6 juni is deze vergunning openbaar gemaakt. Binnen zes weken na 6 juni kunnen eventueel bezwaren worden ingediend. Van provincie Utrecht wordt binnenkort een beslissing verwacht voor ontheffing in het kader van de wet Natuurbeheer, in verband met dassen in de omgeving. De vergunning van gemeente De Bilt beschrijft de landschappelijke inpassing, de bouwnormen en de milieu-eisen waaraan het plan voldoet. Het document is op 6 juni gepubliceerd op de website www.overheid.nl en is ook – op afspraak- in te zien bij het informatiecentrum van het gemeentehuis. Lees ook ons nieuwsbericht hierover.

April 2023
Op 25 april steunde de gemeenteraad De Bilt vrijwel unaniem het plan voor Zonneweide Voordaan door een verklaring van geen bedenkingen aan te nemen. Initiatiefnemers BHM Solar en lokale energiecoöperatie BENG! kunnen door met de verdere ontwikkeling van het zonneveld in Groenekan langs de A27. Daarvoor wordt ook SDE++ rijkssubsidie aangevraagd. Doel is midden 2024 te starten met de bouw. Lees ook ons nieuwsbericht hierover.

 

Februari 2023
De gemeenteraad van De Bilt heeft op 23 februari nieuwe beleid vastgesteld voor de aanvragen en realisatie van zonnevelden. Er is ruimte voor ongeveer 60 ha. Het betrekken en zeggenschap van bewoners en minimaal 50% lokaal eigendom zijn eisen voor een vergunning. Lees hier het nieuwsbericht.

December 2022
De gemeenteraad De Bilt heeft in de vergadering van 22 december 2022 akkoord gegeven op een ontwerpverklaring over Zonneweide Voordaan in Groenekan. Deze zogenoemde ‘ontwerpverklaring van geen bedenkingen’ werd aangenomen met 23 stemmen voor en 2 tegen. Daarmee kan de verdere procedure voor het verlenen van een vergunning doorlopen worden. Verschillende raadsleden spraken hun waardering uit voor het participatietraject dat BENG! en BHM Solar voor en met inwoners organiseerde. Lees meer onder Nieuws.

Juni 2022
Een zonnepark van 20 hectare met 35.000 panelen langs de snelweg A27 is in staat om straks alle huishoudens van Groenekan te voorzien van energie. De Biltse lokale energiecoöperatie BENG! en BHM Solar hebben een vergunning aangevraagd voor Zonneweide Voordaan en als alles volgens plan verloopt, kan de aanleg in 2024 starten. Heeft dit zonnepark wel de wind mee, of breekt in Groenekan dezelfde volksopstand uit als een jaar eerder in Maartensdijk? (….) ‘ Zo begint een uitgebreid artikel in het AD van 9 juni 2022. Lees het hier

Mei 2022
Na een jaar van intensief overleg met bewoners en organisaties in Groenekan is er vertrouwen voor een belangrijke volgende stap: op 30 mei is de aanvraag voor een vergunning ingediend bij gemeente De Bilt. Lees meer hierover in dit bericht

Voor een succesvolle participatie is goed luisteren belangrijk, wij hadden grote oren” – Lees het interview van Energie van Utrecht met Bouwe Taverne, projectleider voor BENG! van Zonneweide Voordaan. 24 mei 2022

Oktober 2021
Het doel van BENG! is een energieneutraal De Bilt. Er doet zich een geweldige kans voor om daarin een flinke stap te zetten. In Groenekan komt namelijk een gunstige locatie beschikbaar voor een zonneveld op grasland tussen de A27, Lindelaan en sportvelden Voordaan.

De eigenaars van dit perceel zoeken een toekomst voor hun kavel, nu zij zelf de bedrijfsactiviteiten willen afbouwen. Logischerwijs zijn de alternatieven bekeken en een haalbare optie is een zonneweide met, indien gewenst, ook enkele andere functies.

Groenekan energieneutraal?

2021 – Met de Utrechtse ontwikkelaar BHM Solar deed BENG! een eerste oriëntatie die goed uitviel.  Het stuk land ligt gunstig, biedt ruimte genoeg voor zonnepanelen, maar ook voor allerlei te bedenken combinatiefuncties voor recreatie, biodiversiteit en bijvoorbeeld educatie. Na 25 of 30 jaar zou een aantrekkelijk natuurgebied kunnen overblijven. Met dit initiatief zou Groenekan energieneutraal kunnen worden. Als eerste kern in De Bilt, als een van de eerste dorpen in Nederland. Maar heeft Groenekan die ambitie?

Draagvlak is voorwaarde

Zowel BHM als BENG! zien voldoende steun en animo in Groenekan als een absolute voorwaarde om verder te gaan. Want het uitgangspunt is: de inwoners bedenken en kiezen een ontwerp, worden mede-eigenaar en profiteren. We gaan hen dan ook nu informeren over het initiatief, onder de naam Zonneweide Voordaan, en vooral ook luisteren. De afgelopen weken zijn er een aantal bijeenkomsten georganiseerd met een eerste kring van omwonenden en buren van de locatie.

Maandag 25 oktober 2021 is er een inwonersavond voor alle inwoners van Groenekan. BENG! en BHM Solar gaan graag met iedereen in gesprek.
Laat uw stem horen en praat mee over deze kans voor een energieneutraal Groenekan.
De avond wordt gehouden in Dorpshuis De Groene Daan. Alle inwoners zijn welkom vanaf 19:30 uur.

Meer informatie en/of meedoen?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met ons via info@bengdebilt.nl. Ook menskracht is welkom bij dit bijzondere initiatief. Wil je gesprekken met bewoners voeren, flyers verspreiden, avonden mee-organiseren, meedenken of anders bijdragen? We horen het graag.