Zonneweide Voordaan

November 2021
Voor meer en actuele informatie is er nu de nieuwe projectwebsite. Ga naar  www.zonneweidevoordaan.nl

Oktober 2021
Het doel van BENG! is een energieneutraal De Bilt. Nu doet zich een geweldige kans voor om daarin een flinke stap te zetten. In Groenekan komt namelijk een gunstige locatie beschikbaar voor een zonneveld op grasland tussen de A27, Lindelaan en sportvelden Voordaan.

De eigenaars van dit perceel zoeken een toekomst voor hun kavel, nu zij zelf de bedrijfsactiviteiten willen afbouwen. Logischerwijs zijn de alternatieven bekeken en een haalbare optie is een zonneweide met, indien gewenst, ook enkele andere functies.

Groenekan energieneutraal?

Met de Utrechtse ontwikkelaar BHM Solar deed BENG! een eerste oriëntatie die goed uitviel.  Het stuk land ligt gunstig, biedt ruimte genoeg voor zonnepanelen, maar ook voor allerlei te bedenken combinatiefuncties voor recreatie, biodiversiteit en bijvoorbeeld educatie. Na 25 of 30 jaar zou een aantrekkelijk natuurgebied kunnen overblijven. Met dit initiatief zou Groenekan energieneutraal kunnen worden. Als eerste kern in De Bilt, als een van de eerste dorpen in Nederland. Maar heeft Groenekan die ambitie?

Draagvlak is voorwaarde

Zowel BHM als BENG! zien voldoende steun en animo in Groenekan als een absolute voorwaarde om verder te gaan. Want het uitgangspunt is: de inwoners bedenken en kiezen een ontwerp, worden mede-eigenaar en profiteren. We gaan hen dan ook nu informeren over het initiatief, onder de naam Zonneweide Voordaan, en vooral ook luisteren. De afgelopen weken zijn er een aantal bijeenkomsten georganiseerd met een eerste kring van omwonenden en buren van de locatie.

Maandag 25 oktober 2021 is er een inwonersavond voor alle inwoners van Groenekan. BENG! en BHM Solar gaan graag met iedereen in gesprek.
Laat uw stem horen en praat mee over deze kans voor een energieneutraal Groenekan.
De avond wordt gehouden in Dorpshuis De Groene Daan. Alle inwoners zijn welkom vanaf 19:30 uur.

Meer informatie en/of meedoen?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met ons via info@bengdebilt.nl. Ook menskracht is welkom bij dit bijzondere initiatief. Wil je gesprekken met bewoners voeren, flyers verspreiden, avonden mee-organiseren, meedenken of anders bijdragen? We horen het graag.