Zonneenergie-de-leijen

  1. Zonneenergie-de-leijen

In de Leijen NW starten we begin 2023 met een initiatief over zonnepanelen op de huurwoningen van de SSW.
Samen met bewoners willen we onderzoeken of er mogelijkheden zijn om zonne-energie op te wekken op de daken.
We richten ons op de huurwoningen in de hoek tussen bos-Eikenlaan-Klaver-Sparrenlaan. Dit zijn dezelfde type woningen.

Op woensdag 18 januari 2023 organiseerden we voor de buurt een informatieavond. Alle bewoners ontvingen begin januari een persoonlijke uitnodiging in de bus. In februari is er een 2e overleg geweest. In de overleggen hebben we een goed beeld gekregen van de problematiek van de woningen en de wensen van de bewoners tav zonnepanelen op hun daken.

We hebben regelmatig contact met de SSW en zijn een aantal praktische en financiële zaken aan het uitzoeken.

De bewoners zullen regelmatig op de hoogte worden gehouden. Als er meer concrete voorstellen zijn dan zal er weer een overleg worden ingepland.

Wil je op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen?
Meld je aan via onderstaand formulier.

Interesse buurtinformatieavond De Leijen NW

Contactpersoon:

Bertien van de Kerk

Mail