Windmolens voor De Bilt?

  1. Nieuws
  2. Windmolens voor De Bilt?

Hoe wekken we ook in De Bilt voldoende duurzame energie op? Op steeds meer huizen liggen zonnepanelen, maar op grotere gebouwen schiet het niet op, zo ervaren we. En ook dat zou lang niet voldoende zijn. BENG! meent daarom dat we niet zonder zonneparken kunnen. En ook windturbines zijn hoogstwaarschijnlijk nodig. De provincie is daar actief mee bezig en BENG! volgt dat op de voet.

Waarom ook windenergie?
Ook gemeente De Bilt moet bijdragen aan de energietransitie in Nederland. Die afspraken liggen vast in de RES, de Regionale Energiestrategie. Het lijkt er steeds meer op dat daarvoor naast zon ook wind noodzakelijk is. Want zonder windenergie zullen nog meer zonneparken nodig zijn: één moderne windturbine staat gelijk aan 11-15 ha zonneveld. Bovendien biedt windenergie een aanvulling als de zon niet schijnt.

Waar is er plek?
De provincie Utrecht heeft verschillende mogelijke locaties voor windturbines op een rij gezet. BENG! keek mee naar de voorstellen en gaf voors en tegens aan. Verder is Energie van Utrecht, de koepel van lokale energiecoöperaties in onze provincie, nauw betrokken. Op dit moment lijkt vooral één locatie kansrijk: een gebied langs de A28, voor maximaal 2 molens. De provincie doet nu verder onderzoek naar die locatie.

Lokaal profiteren als voorwaarde
Als uit het onderzoek blijkt dat het mogelijk lijkt één of twee turbines te installeren, dan ziet BENG! voor zichzelf een rol weggelegd. We willen graag vanaf het begin mee overleggen over de mogelijke invulling: de ontwikkeling, het eigendom, de financiering, de exploitatie etc. Net als voor zonneparken vindt BENG! het ook hierbij cruciaal dat omwonenden alle kans krijgen om mee te profiteren van de lokaal opgewekte energie.

Hoe verder
De gemeente De Bilt heeft ongeveer een half jaar de tijd om haar positie te bepalen en te beslissen of en hoe zij een vervolg wil. BENG! wil zich actief opstellen naar de gemeente en onze achterban, voor heldere politieke besluitvorming over één of twee turbines. Overigens kunnen ook andere locaties dan de nu onderzochte later weer in beeld komen.

maart 2024

Gerelateerd nieuws