Met lokale opwekprojecten

  1. Wek energie op
  2. Met lokale opwekprojecten

Lokale opwekprojecten

Voor een energieneutraal De Bilt willen we samen met andere partijen lokaal zoveel mogelijk duurzame energie opwekken. Op particuliere én grote daken. En op geschikte grondlocaties. BENG! onderzoekt, adviseert en begeleidt. Op deze pagina vind je lokale opwekprojecten beschreven waar wij bij betrokken zijn of waren.

Weet jij plek voor (heel) veel zonnepanelen? 

Heb jij op je eigen dak of in een veld mogelijkheden om behoorlijke hoeveelheden zonnepanelen te plaatsen, meer dan je zelf nodig hebt? Dan kunnen wij je verder helpen.

 

Bouwe Taverne

Bouwe Taverne

Bestuurslid BENG!

Bouwe Taverne helpt eigenaren van grote daken om de zon te vangen. Een keer met Bouwe van gedachten wisselen? Neem contact op via bouwe.taverne@bengdebilt.nl. En kijk ook op de website van ons project Biltse Zonnedaken: voor gratis advies en onderzoek en kosteloze begeleiding.

 

Samen zonnepanelen inkopen

Op dit moment zijn er twee initiatieven in onze gemeente voor collectieve inkoop van zonnepanelen. Naast financieel voordeel, word je zo ontzorgd en zijn er minder risico’s.

Collectieve zonnedaken – samen profiteren

Een bijzondere kans bieden projecten volgens de postcoderoos-regeling. Dat werkt zo. Eigenaren van grote daken, zoals van een boerderij, stellen hun dak beschikbaar voor het beleggen met zonnepanelen. Zowel particulieren als bedrijven uit de omgeving kunnen een of meer panelen ‘kopen’. Bijvoorbeeld omdat het op hun eigen dak niet kan. Zo maken de omwonenden binnen het postcodegebied met hun investering gezamenlijk de zonnestroominstallatie mogelijk. En delen ze in de opbrengst.

Samenwerking BENG! en Biltstroom

BENG! ontwikkelt deze collectieve zonnestroomprojecten. Dat betekent: contacten met de eigenaren van grote daken, locatieonderzoek, voorfinanciering en communicatie en werving. Voor het verdere beheer richtte BENG! de coöperatie Biltstroom op, die bestaat uit de gezamenlijke deelnemers aan de projecten. Biltstroom verzorgt de exploitatie en de financiële administratie. Inmiddels zijn er twee projecten gerealiseerd: Landwinkel De Hooierij in De Bilt en Zorgboerderij Nieuw Toutenburg in Maartensdijk. De 65 deelnemers zorgden ervoor dat De Bilt 600 zonnepanelen rijker werd. Lees meer over deze collectieve projecten op de website van Biltstroom.

Eerdere zonneprojecten: voor kerk, school en bedrijf

BENG! stimuleert en begeleidt al jaren grote zonneprojecten. Voorbeelden uit het verleden (bieden ervaring voor het heden 😊):

  • De Oosterlichtkerk aan de 1e Brandenburgerweg in Bilthoven kreeg in 2021 zonnestroom. Op het dak zijn 80 zonnepanelen geplaatst. Dit project begon in 2016 in gesprekken met BENG!, dat een maatwerkadvies opstelde. ‘Kerken hebben een voorbeeldfunctie als het gaat om goed rentmeesterschap’, stelde Cisco de Bruijn van de Oosterlichtkerk.
  • Het biotechnologische bedrijventerrein Utrecht Science Park Bilthoven kreeg 3000 zonnepanelen op de daken in 2020. Het werd mogelijk door de nauwe samenwerking tussen BENG!, als initiatiefnemer en katalysator, eigenaar Poonawalla Science Park BV en projectbureau Greenspread.
  • De Biltse Hof, ouderenzorglocatie, kan profiteren van 450 zonnepanelen en 16 zonnecollectoren. In juni 2019 werd dat feestelijk gevierd. Eigenaar zorgorganisatie De Bilthuysen is één van de partners in het Bilts Energie Beraad – het samenwerkingsverband van grotere Biltse organisaties, bedrijven, gemeente De Bilt en BENG! Manager Michael Woortman: ‘Ons stroomverbruik is nu zo’n 25 procent lager en door de collectoren besparen we ook gas.’
  • Het Nieuwe Lyceum in Bilthoven kreeg 736 zonnepanelen, als sluitstuk van een duurzame verbouwing. Gestart in 2026, afgerond in 2018. Met ook HR++glas, LED-verlichting en warmtepomp voor 80% minder gasverbruik.
  • Het eerste grote zonneproject voor De Bilt was klaar in 2016: rioolwaterzuivering RWZI aan de Groenekanseweg kreeg een zonnepark met 1000 zonnepanelen. BENG! was initiatiefnemer en begeleider.

Wil je kosteloos onafhankelijk advies of begeleiding bij een zonneproject op je grote dak? Mail je plan of vraag naar info@bengdebilt.nl of kijk op www.biltsezonnedaken.nl 

 

Windenergie in De Bilt – wat denken we ervan

juni 2023

Voor BENG! staat het doel van onze coöperatie voorop: het door, voor en met de Biltse gemeenschap realiseren van de energietransitie in onze gemeente. Op weg naar een energieneutraal De Bilt dat duurzaam opwekt wat ze verbruikt. Zo willen we onze leefomgeving beschermen die, net als elders, de gevolgen van klimaatverandering ondergaat. Met enige regelmaat krijgt BENG! de vraag zich uit te spreken over de wenselijkheid van windturbines in onze gemeente. Past windenergie bij ons doel, is het nodig, past het in ons landschap, gaan we ervoor aan de slag? Dat zijn vragen die BENG! zich natuurlijk ook zelf stelt. Het antwoord is genuanceerd. Lees hier onze notitie daarover.