Warmtetransitie

  1. Warmte
  2. Warmtetransitie

Duurzaam verwarmen in De Bilt

De komende 30 jaar moeten alle huizen en kantoren van het aardgas af en op één of andere wijze duurzaam verwarmd worden; ook wel de warmtetransitie genoemd. Dit is een enorme opgave. Niet alleen omdat het tijd en inspanning kost maar ook, of misschien wel vooral, omdat voor ieder huis en iedere buurt bepaald moet gaan worden wat de beste manier is om dit voor elkaar te krijgen. Naast het lokaal opwekken van duurzame energie en energiebesparing richt BENG! zich ook op het van het gas af krijgen van gebouwen in de gemeente. Als initiator, als bron van informatie of als ondersteuner van projecten en (initiatieven van) bewoners, zoals bij Brandenburg-West.

Expertise

Er is een grote behoefte aan informatie over isolatie en alternatieve verwarmingsmogelijkheden. Wat te doen als je gasgestookte CV-ketel er morgen mee stopt? Een nieuwe gasketel, een warmtepomp, een hybride ketel of tijdelijk huren, want misschien komt er een warmtenet? Het is lastig kiezen uit verschillende technieken en mogelijkheden. Te bepalen wat de kosten zijn en wat de consequenties in je eigen huis zijn. BENG! heeft inmiddels kennis opgedaan en we zijn volop betrokken bij een eerste warmtetransitie initiatief in de gemeente: Brandenburg-West in Bilthoven.

Lokaal initiatief

Wij denken dat in de ideale situatie buurtbewoners met hun eigen ideeën aan de slag gaan. Want wat werkt nou beter dan  zelf je eigen huis, buurt of wijk zover te verduurzamen dat er geen aardgas meer nodig is? In Nederland zijn inmiddels een aantal mooie voorbeelden waarbij bewoners zelf een warmte-installatie op buurt (of zelfs dorps-) niveau hebben gerealiseerd. Kijk eens naar www.thermobello.nl of www.paddepoelenergiek.nl. Wij ondersteunen ook jouw wijk met het uitwerken van een idee tot een concreet project.

De gemeente

We staan voor een grote uitdaging, want de warmtetransitie moet tot stand komen met inzet van bewoners, huiseigenaren, energiecoöperaties, woningcoöperaties, bedrijven en industrie, energiebedrijven, distributiebedrijven, partijen met warmtebronnen, financiële partijen en natuurlijk de overheid. De gemeente heeft de belangrijke taak om als spin in het web richting te geven aan deze verandering. BENG! is sparringpartner voor de gemeente en wil zo veel mogelijk goede plannen ondersteunen.

En nu?

We hebben tot 2050 om onze huizen duurzaam te gaan verwarmen. Dat lijkt nog ver weg, maar laten we zorgen dat we de kansen die al liggen, gaan grijpen. Wij zijn in ieder geval klaar om in gesprek te gaan met dorps-, buurt- en wijkinitiatieven.

 

Voordelen

  • Samen met je buurt aan de slag
  • Bijdragen aan een duurzaam De Bilt
  • Pionieren zonder gas