Warmtetransitie

  1. Warmte
  2. Warmtetransitie

Duurzaam verwarmen in De Bilt –

Of: hoe worden we aardgasvrij? 

De komende 30 jaar moeten alle huizen en kantoren in Nederland van het aardgas af en dus op een andere manier – duurzaam – verwarmd worden. Deze warmtetransitie is een enorme opgave, ook in De Bilt. Voor ieder huis en iedere buurt moet bepaald worden wat de beste manier is om dit voor elkaar te krijgen. BENG! zet zich daarvoor in. Als initiator, bron van informatie of als ondersteuner van projecten en (initiatieven van) bewoners.

Brandenburg West als eerste?

De wijk Brandenburg West in Bilthoven kan misschien als eerste gasloos worden, met het gebruik van de restwarmte van de rioolwaterzuivering dichtbij. Lees in dit interview (mei 2024) de stand en verschillende meningen. Aardwarmte biedt misschien ook een kans voor onze gemeente. Er staat in onze omgeving een onderzoeksboring op stapel naar geothermie (2024). .

Lokaal initiatief, voor jouw wijk

Wij denken dat in de ideale situatie buurtbewoners met hun eigen ideeën aan de slag gaan. Want wat werkt nou beter dan zelf je eigen huis, buurt of wijk zover te verduurzamen dat er geen aardgas meer nodig is? In Nederland zijn inmiddels een aantal mooie voorbeelden waarbij bewoners zelf een warmte-installatie op buurt- (of zelfs dorps-)niveau hebben gerealiseerd. Kijk eens naar www.thermobello.nl of www.paddepoelenergiek.nl.

We hebben tot 2050 om onze huizen duurzaam te gaan verwarmen. Dat lijkt nog ver weg, maar zulke projecten nemen veel tijd. Laten we daarom zorgen dat we zo snel mogelijk beginnen en de kansen grijpen. BENG! is klaar om in gesprek te gaan met dorps-, buurt- en wijkinitiatieven. Wij willen ook jouw wijk ondersteunen met het uitwerken van een idee tot een concreet project. Neem gerust contact op via info@bengdebilt.nl

 

Voordelen

  • Samen met je buurt aan de slag
  • Bijdragen aan een duurzaam De Bilt
  • Pionieren zonder gas