Brandenburg West

  1. Warmte
  2. Brandenburg West

Een aardgasvrij Brandenburg West 

BENG! werkt samen met de gemeente De Bilt, woningstichting SSW en waterschap HDSR aan een warmtenet voor de wijk Brandenburg West in Bilthoven. Hiermee kan de wijk in de toekomst aardgasvrij en duurzaam verwarmd worden. 

Warmte van de rioolwaterzuivering

Brandenburg West lijkt erg geschikt voor de aanleg van een warmtenet. Met de warmte die bij de rioolwaterzuivering vrij komt, kunnen ruim 1100 woningen verwarmd worden. Het betekent wel dat de woningen goed geisoleerd moeten worden. Het warmtenet kan dan ook alleen gerealiseerd worden als bewoners achter de plannen staan.

BENG! neemt deel aan het bestuurlijk overleg over dit project en stimuleert de bewonersparticipatie. Ook komen we met technische ideeën. We zorgen ervoor  dat de belangen en deelname van bewoners veel aandacht krijgt. Ook begeleiden we de rijkssubsidieaanvraag voor de aanleg. De eerste in 2020 is helaas afgewezen. In november 2021 is een bijgestelde subsidieaanvraag uitgegaan. In maart wordt antwoord verwacht, er is goede hoop op een positief bericht. 

Meer lezen over dit warmtenet? Op de website van de gemeente De Bilt staat meer informatie.