Brandenburg West

Brandenburg West werkt aan een aardgasvrije wijk

BENG! werkt samen met de gemeente De Bilt, woningstichting SSW en waterschap HDSR samen aan de verduurzaming van Brandenburg West in Bilthoven. Een warmtenet op lage temperatuur zou de wijk in de toekomst duurzaam kunnen verwarmen.

Warmte van de rioolwaterzuivering

Brandenburg West lijkt erg geschikt voor de aanleg van een warmtenet. Met de warmte van die bij de rioolwaterzuivering vrij komt, kunnen ruim 1100 woningen verwarmd worden. Het betekent wel dat er aanpassingen moeten komen aan de woningen in de buurt.  Het warmtenet kan dan ook alleen gerealiseerd worden als bewoners achter de plannen staan.

BENG! heeft een rol in het bestuurlijk overleg over dit project en stimuleert de bewonersparticipatie. Ook komen we met technische ideeën. We zorgen ervoor  dat de belangen en het betrekken van bewoners veel aandacht krijgt. Ook begeleiden we de subsidieaanvraag. De eerste is helaas door het Rijk afgewezen zie ook. In november moet een bijgestelde subsidieaanvraag de deur uit. 

Meer lezen over dit warmtenet? Op de website van de gemeente De Bilt staat meer informatie.