Vergunning aangevraagd voor Zonneweide Voordaan

  1. Nieuws
  2. Vergunning aangevraagd voor Zonneweide Voordaan

De ontwikkeling van Zonneweide Voordaan in Groenekan is een belangrijke volgende fase ingegaan: op 30 mei is de vergunningsaanvraag voor het zonneveld bij de gemeente ingediend. De indieners BENG! en BHM Solar hopen dat de gemeenteraad nog dit kalenderjaar een positief besluit kan nemen. Aan de aanvraag ging een klein jaar van intensief overleg met bewoners, gemeente, lokale verenigingen en instellingen als Stedin vooraf. Het resultaat daarvan gaf ons voldoende vertrouwen voor de volgende stap. Als de vergunning wordt toegekend, zou de aanleg van de zonneweide begin 2024 kunnen starten. De capaciteit op het Stedin-net die nodig is voor toekomstige aansluiting is in een eerder stadium gereserveerd.

De geplande locatie voor de zonneweide is een kavel gras- en maïsland van bijna 20 hectare langs de A27 tussen de Groenekanseweg en de Nieuwe Weteringseweg. Het terrein biedt ruimte voor ongeveer 35.000 zonnepanelen, met een opbrengst te vergelijken met het gezamenlijke energieverbruik van alle huishoudens in Groenekan. Voor het ontwerp van de inrichting van de zonneweide vergaarden BENG! en ontwikkelaar BHM Solar vanaf het begin actief ideeën van omwonenden en Groenekanse organisaties en verenigingen.

Wensen verwerkt
Zowel in individuele gesprekken als via bijeenkomsten zijn wensen en zorgen verzameld en verwerkt in het ontwerp. Zo is de plek van de zonnepanelen naar het noorden opgeschoven waardoor een grote groep bewoners er geen direct zicht meer op heeft. Ook zal een ecologische zone worden ingericht nabij de bewoning aan de Lindenlaan. Tal van suggesties van onder meer de Vereniging Groenekan en het Groenekans Landschap zijn in het ontwerp verwerkt.

Bouwe Taverne, projectleider voor BENG!: “Als initiatiefnemers zien we dit project van meet af aan als: door, voor en van Groenekan. We hebben dan ook steeds heel goed willen luisteren. In onze participatierapportage bij de vergunningsaanvraag staat precies beschreven wat we hebben gehoord én wat daarmee is gedaan. Die aanpassingen zijn ook in het ontwerp terug te vinden. Zo willen we maximaal transparant zijn.”

Natuurontwikkeling

Ook de natuurwaarde heeft een belangrijke plek in het ontwerp. Taverne: “De locatie ligt in het zogenoemde slagenlandschap rond Groenekan. Dit maken we weer beter zichtbaar door langs de sloten meidoornhagen te planten, meer terug naar hoe het historisch was. Dat geeft mooie zichtlijnen en is ook goed voor de biodiversiteit. En we denken ook alvast na over de toekomst. De vergunning is dertig jaar geldig, voor daarna zijn er vele mogelijkheden.”

Ondertussen

In afwachting van het besluit van de gemeente bespreken de initiatiefnemers, in samenspraak met Groenekanners, opties voor financiële deelname en zeggenschap voor het dorp. Daarbij is ook oog voor mensen met een kleine beurs en voor jaarlijks profijt voor Groenekan als dorp. In een later stadium volgen, weer in samenspraak, keuzes over (lokaal) eigendom, de exploitatie en het beheer.

BENG! hoopt bij de vergunningsaanvraag op wind mee vanuit het nieuwe College van B&W De Bilt. Taverne: “We zijn blij met hun uitgesproken ambitie in het Collegeakkoord: drie zonnevelden in de gemeente. Het zou prachtig zijn als Zonneweide Voordaan in Groenekan het eerste werd.”

Meer informatie is te vinden op de projectwebsite: www.zonneweidevoordaan.nl

Bijschrift bij het beeld: Het inrichtingsplan voor Zonneweide Voordaan, mei 2022

Gerelateerd nieuws