Urgent verzoek voor Zonneweide Voordaan

  1. Urgent verzoek voor Zonneweide Voordaan

De Bilt, 13 augustus 2023

Betreft: jouw mogelijke financiële deelname in Zonneweide Voordaan

Aan alle leden van BENG! en andere geïnteresseerden,

Ook in vakantietijd gaan de voorbereidingen van Zonneweide Voordaan volop door. Zoals je wellicht weet hebben we inmiddels de vergunning van de gemeente gekregen. De volgende belangrijke stap is de aanvraag voor de benodigde (SDE++) subsidie. Deze rijkssubsidie garandeert een basisvergoeding voor de straks opgewekte stroom. De subsidieaanvraag moet begin september ingediend zijn. Daar hebben we hulp voor nodig van zoveel mogelijk geïnteresseerden. Jouw hulp, als je wilt.

Bij de aan te leveren stukken voor de subsidie moeten we namelijk als BENG! aannemelijk maken dat we de investering voor de bouw en exploitatie voor het park op kunnen brengen. Het gaat om een bedrag van ca € 1,25 miljoen, twintig procent van het totaal benodigde kapitaal voor het BENG!-aandeel van het park: 50%.

Wat nu nodig is
Wat daarvoor nu nodig is, is een verklaring van potentiële beleggers dat ze de intentie hebben om te zijner tijd een bepaald bedrag in te leggen. De inleg is pas nodig voor de bouw en de exploitatie, als de grote onzekerheden eraf zijn: er zijn dan al afspraken over een aansluiting op het net, er is een vastgelegd tracé voor de kabel, er zijn dan grondovereenkomsten gereed en er is een bouwer en een financier voor de benodigde lening (voor de overige 80 procent van de investering). Als je tegen die tijd definitief besluit mee te doen, zou het jaarlijks rendement op zo’n belegging bijv. ca 4%, kunnen zijn. Op dat moment zijn natuurlijk alle details hiervan bekend.

Intentie doorgeven, zonder verplichting
De vraag is nu of jij een van die beleggers zou willen zijn. Als je nu besluit een intentie af te geven, ben je nog tot niets verplicht. Je hoeft niet te ‘bewijzen’ dat je over het geld beschikt. We geven je naam ook niet door bij de subsidieaanvraag. Lees hier de voorlopige details.

Invulformulier
Wil je ons – via onderstaand invulformulier – laten weten of je de intentie hebt financieel deel te nemen aan Zonneweide Voordaan en zo ja voor welk bedrag? Het minimumbedrag is € 500,-. Een maximum is er niet en we zouden erg blij zijn met leden (en ook niet-leden) die veel grotere bedragen kunnen inleggen.

Steun lokaal eigendom
Deze vraag is voor ons ook tamelijk onverwacht gekomen, vandaar dat we nu deze dringende oproep aan belangstellenden versturen. Hopelijk krijgen we veel positieve reacties. Mocht het niet helemaal lukken om dit bedrag ‘gecommitteerd’ te krijgen, dan zullen we naar alternatieve wegen zoeken. Belangrijk hierbij is dat de afspraak dat onze leden voor 50% mede-eigenaar van het park worden, geen geweld wordt aangedaan. BENG! en haar leden zijn en blijven te allen tijde eigenaar van 50% van het park!

Help de energietransitie van De Bilt een stukje dichterbij te brengen. Mogen we je intentieverklaring uiterlijk 20 augustus ontvangen? Vul hiervoor onderstaand formulier in. Je ontvangt na verzending een bevestiging.

Voor vragen kun je mailen naar info@bengdebilt.nl 

Met vriendelijke groet en je bij voorbaat dankend,

 

Bouwe Taverne,
Projectleider Zonneweide Voordaan namens BENG!

Zie ook: www.zonneweidevoordaan.nl

Intentieverklaring financiële participatie aan Zonneweide Voordaan te Groenekan

Ben je lid van BENG! ?

Ik heb kennisgenomen van de indicatieve eigenschappen van de participaties voor financiële deelname aan Zonne weide Voordaan*

Ik heb de intentie (zonder verplichting) bij te dragen aan het eigen vermogen van Zonneweide Voordaan (ook graag antwoord indien 'nee')