Raad De Bilt akkoord met ‘ontwerpverklaring geen bedenkingen’ voor Zonneweide Voordaan

  1. Nieuws
  2. Raad De Bilt akkoord met ‘ontwerpverklaring geen bedenkingen’ voor Zonneweide Voordaan

De gemeenteraad De Bilt heeft in de vergadering van 22 december 2022 akkoord gegeven op een ontwerpverklaring over Zonneweide Voordaan in Groenekan. Daarmee kan de verdere procedure voor het verlenen van een vergunning doorlopen worden.

Wethouder Krischan Hagedoorn diende als portefeuillehouder het discussiestuk in. Na reacties van de diverse fracties werd de zogenoemde ‘ontwerpverklaring van geen bedenkingen’ aangenomen, met 23 stemmen voor en 2 tegen. Verschillende raadsleden spraken hun waardering uit voor het participatietraject dat BENG! en BHM Solar voor en met inwoners organiseerde en de wijze waarop de geuite wensen zijn verwerkt in het ontwerp van de zonneweide. Benadrukt werd opnieuw dat de zonneweide een groot deel van de duurzaamheidsambitie van De Bilt kan vervullen en hoe belangrijk het is dat de lokale gemeenschap voor minimaal 50% eigendom krijgt en zeggenschap heeft over het project. Dit is door BENG! gegarandeerd.

De ontwerpverklaring ligt vanaf begin januari zes weken ‘ter visie’. In die periode kunnen inwoners eventueel reageren door zogenoemde ‘zienswijzen’ in te sturen. Deze zullen vervolgens worden behandeld en gewogen. In maart zal vervolgens de Raad over de vergunning voor Zonneweide Voordaan beslissen.

Lees hier de ontwerpverklaring, de bijlagen en kijk de vergadering terug.

 

Gerelateerd nieuws