Pleidooi voor Zonneweide Voordaan

  1. Nieuws
  2. Pleidooi voor Zonneweide Voordaan
Pleidooi voor Zonneweide Voordaan

ALV Vereniging Groenekan, 20 januari 2022

Dames en heren, beste mensen,

Dank voor de gelegenheid om vanavond kort iets te mogen zeggen. Ik spreek vanuit het bestuur van BENG! en mede namens partner BHM Solar met wie we samen werken aan de ontwikkeling van wat uw Zonneweide Voordaan kan worden.

Ik ga graag in op de uitnodiging hierover te spreken. Met een pleidooi.

Als onafhankelijke Biltse coöperatie BENG! met ruim vierhonderd bewoners en ondernemers in onze gemeente jagen we de energietransitie in onze gemeente aan. Uit zorg. Over klimaatverandering, over genoeg inbreng en voordeel van bewoners, over voldoende en tijdige eigen duurzame energiebronnen in de gemeente. En dus ook voor de kern Groenekan.

De opgave waar we samen voor staan is groot. En de noodzaak voor de energietransitie wordt inmiddels breed gedeeld. Het klimaat schreeuwt om bescherming. Onze kinderen spreken ons erop aan: wij lenen de Aarde immers van hen.

Die ambitie kan verdeeld worden over de kernen. En daarom mijn pleidooi voor Groenekan: neem het heft in eigen hand en pak kansen die er zijn om zelf energieneutraal te worden. Dat zullen we ook in de andere kernen bepleiten.

U heeft bewezen een sterke kern te zijn, in staat effectief de windturbines tegen te houden. U zou dat ook met zonneparken kunnen doen. Maar niet, wanneer u een eigen ambitie toont op het terrein van klimaatbescherming en natuurontwikkeling. We hopen dat u in plaats van “Liever niet hier” zegt: “Kom maar op”.

BENG! kan u helpen, want daar zijn we voor. En we bieden u, vanuit uw ambitie, een prachtige kans om nu al mede initiatief te nemen om over een paar jaar evenveel stroom op te wekken als alle Groenekanse huishoudens samen nodig hebben . Groenekan wordt zo energieneutraal dus.

We horen vaak: doe eerst al die daken maar eens. Ook daar is BENG! actief mee bezig. Daarnaast helpen  wij u om zoveel mogelijk daken met zonnepanelen te bedekken, ook bij bedrijven en agrarische opstallen.

We hebben daar de mensen, de kennis en de middelen voor. Zo kwamen er al honderden zonnepanelen op scholen, boerderijen, zorgcentra en drieduizend op de gebouwen op het RIVM-terrein.

Nu starten we een groot project onder de naam Biltse Zonnedaken en als eerste gaan we met De Kwinkelier aan de gang. Suggesties voor grote daken uit Groenekan zien we graag tegemoet.

Maar met alleen zon op dak is de energieambitie niet te halen: dat weten we inmiddels uit eigen ervaring en zien we in het hele land. Tegelijk met zon-op-dak moet daarom ook aan zon-op-land gewerkt worden.

Wij begrijpen dat verandering niet altijd gewenst is; behoud van wat je hebt voelt veilig. Maar sommige veranderingen zijn onontkoombaar en dan dient zich de vraag aan hoe je daar greep op kunt hebben en houden.

Het initiatief dat BHM Solar en BENG! met u willen ontwikkelen betreft zoals u weet de kavel van Irene en Gert-Jan Westeneng langs de A27. Het gebied heeft geen agrarische toekomst. Maar samen kunnen we er wel zonne-energie gaan oogsten.

Velen, ook in het dorp, zeggen ons dat dit een prima locatie is. We spraken sinds september groepen omwonenden, individuele bewoners, organisaties en verenigingen. Het spreekt voor zich dat daarbij voorwaarden genoemd worden en suggesties gedaan om kwaliteit en verbeteringen te borgen en eventuele nadelen, bijvoorbeeld voor directe omwonenden, te minimaliseren. Er is heel veel mogelijk vanuit die ideeën van bewoners.

Naast de stroomopbrengst kunnen we het gebied ecologisch verbeteren en uitbreiden met hogere biodiversiteit, kunnen we groen zicht behouden in het ontwerp. We behouden en versterken de cultuurhistorie van het slagenlandschap, willen een educatieve functie toevoegen en zo meer.

We hebben ervaring met de ontwikkeling van zonnevelden waarin meer functies gecombineerd zijn. Als u dat wilt, laten we u die zien in de vorm van excursies of op andere wijze.

Zonneweide Voordaan kan er binnen enkele jaren liggen. Als we deze kans voorbij laten gaan wordt de gereserveerde plek op het net van Stedin aan een andere gemeente gegeven. Dan duurt het tot wellicht 2030 voordat de Groene kans opnieuw komt en wie weet heeft u daar dan geen invloed op.

BHM Solar en BENG! bieden u volop gelegenheid om uw wensen te uiten, mee te spreken, gebruik te maken van de kracht en de investeringen van de projectontwikkelaar en de inzet van BENG! die de bewonersbelangen vertegenwoordigt.

We hebben kennisgenomen van uw voorgenomen beleid en uw voorlopige beoordeling van ons initiatief. We zien dat u de ruimte biedt om over verdere vormgeving mee te denken en waarderen dat. We gaan graag met u in gesprek hoe we Zonneweide Voordaan aan uw beleid kunnen toetsen.

Vanavond zeggen we: doe mee, breng uw wensen in. Weet dat we al vele wensen en zorgen vernomen hebben, die we al in een schetsontwerp hebben meegenomen.

We willen dat ontwerp in de komende weken met u bespreken. Hopelijk staat u daar open voor: dat is ons pleidooi. Samen met u willen we het ontwerp verder brengen. Een ontwerp dat Groenekan en Groenekanners voordelen biedt.

Denk mee over mede-eigendom, medezeggenschap, mede-beheer, het mede benutten van financiële plussen die het initiatief zal opleveren voor inwoners en de gemeenschap als geheel.

Kortom: Zonneweide Voordaan kan Groenekan helpen haar klimaatambitie waar te maken. Met lokale zeggenschap en eigendom. En met ecologisch en financieel rendement.

Vandaar onze uitnodiging: denk mee over de vormgeving van Zonneweide Voordaan. Om daarmee uw eigen zorg voor ons klimaat iets kleiner te maken.

We houden u hoe dan ook op de hoogte via de site www.zonneweidevoordaan.nl.

Zonneweide Voordaan: Van, Door en Voor de Groenekanners!

Gerelateerd nieuws