Obligaties-Zonneweide-Voordaan

  1. Obligaties-Zonneweide-Voordaan

 Aanbieding obligaties Zonneweide Voordaan_A – 15 november – 6 december 2023:

 

Bedankt voor je overweging de realisatie van Zonneweide Voordaan in Groenekan financieel te steunen.

Voor de kosten in de ontwikkelingsfase van dit project brengt BENG! de helft bijeen (en samenwerkingspartner BHM Solar de andere helft). Dit doen we door onze leden te vragen een lening te verstrekken tot de start van de bouw van het zonneveld (nu verwacht eind 2024/2025).

De uitgifte van deze lening gebeurt in de vorm van obligaties van EUR 500,- per stuk, ter financiering van een bedrag van EUR 200.000,-. Er geldt een jaarlijkse rente en een eenmalige risicopremie aan het eind van de looptijd. Bij de toekenning willen we zoveel mogelijk inschrijvers honoreren, volgens een uitgeschreven procedure.

We vragen je, voorafgaand aan je inschrijving, de informatiebrochure goed door te nemen. Deze biedt gedetailleerde informatie over het project, de begroting, de financiële uitgangspunten en prognoses, de risico’s van je investering en de inschrijvingsprocedure voor de obligaties.

Om in te kunnen schrijven op obligaties ben je inwoner van gemeente De Bilt of heb je een bedrijf dat is gevestigd in onze gemeente. Alleen leden van BENG! krijgen obligaties toegewezen.

Onze huidige leden hebben een persoonlijke uitnodiging per mail ontvangen waarmee ze via een ‘ledenlink’ kunnen inschrijven. Ben je nog geen lid? Dan word je tijdens de inschrijfprocedure vanzelf gevraagd dat te worden (25 euro per jaar). Op 15 november 2023 start de inschrijving.

Voor antwoorden op veelgestelde vragen, vind je hieronder een Q & A. Zit jouw vraag daar niet bij, mail dan naar: zonneweide.voordaan@bengdebilt.nl

Q & A’s

In augustus 2023 heb ik de intentie afgegeven mee te willen financieren aan de zonneweide. Hebben de Obligaties Voordaan_A hiermee van doen?

Nee, die intentieverklaringen hadden betrekking op de bouw- en exploitatiefase van het project. De Obligaties Voordaan_A zijn voor de ontwikkelingsfase die aan de exploitatie vooraf gaat.

Kan ik mijn inleg kwijtraken?

Er zijn risico’s verbonden aan deze lening. Zie de paragraaf daarover in de Informatiebrochure om hier een goed beeld van te krijgen. Omdat investeerders dat risico nemen, wordt – wanneer het project doorgang vindt – een risicopremie verstrekt.

Kan ik mijn geld opvragen wanneer ik het ergens anders voor nodig heb?

Dat kan niet. Wel zijn er beperkte mogelijkheden om de Obligaties over te dragen. Hoe dat kan staat beschreven in de Informatiebrochure.

Kan ik ook minder dan € 500,- inleggen?

Dat kan niet, een Obligatie is nominaal € 500,- en gedeelten daarvan worden niet verkocht.

Kan ik een heel hoog bedrag inleggen, is er een maximum aan gesteld?
Er is geen maximum bepaald. Maar er is wel een methode van toewijzing die erop is gericht dat zoveel mogelijk mensen mee kunnen doen. Die methode van toewijzing staat uitvoerig beschreven in de Informatiebrochure.
Houdt de AFM toezicht op deze belegging?
Nee, maar de Informatie die we verstrekken moet wel voldoen aan een standaard van de AFM en daaraan voldoen we met de verstrekte Informatiedocumentatie.
Waarom kan BENG! niet zelf het geld verstrekken, waarom zijn de leden daarvoor nodig?

BENG! is een coöperatieve vereniging met een zeer beperkt eigen vermogen dat niet toereikend is om nog meer te investeren in de voorbereiding van het park. Vandaar dat we onze leden aanspreken en wanneer men nog geen lid is, wordt men dat alvorens te kunnen inschrijven voor de lening.

Waarom kan het park niet voor 100% in eigendom komen van de inwoners van De Bilt?
Onze partner BHM Solar heeft in eerste instantie de grondovereenkomsten gesloten en daarna BENG! benaderd om mee te doen. In principe is 100% lokale eigendom niet onmogelijk, maar dan zullen we nog meer zelf moeten investeren en dat is op dit moment niet mogelijk of wenselijk bij gebrek aan kapitaal. Ook missen we momenteel kennis en ervaring om het park helemaal zelfstandig verder te ontwikkelen..
Kan de stroom wel op het net geleverd worden? En als dat zo is, kunnen particulieren hun stroom dan nog wel kwijt op het net?
We hebben een overeenkomst met Stedin die erin voorziet dat we de stroom op het net kwijt kunnen. Dit middenspanningsnet is niet hetzelfde als waar particulieren hun stroom op kwijt zouden kunnen, dus er is geen sprake van dat ‘de een de ander wegduwt’. Het risico van de bestaande congestie is wel dat leveranciers van stroom zeer tijdelijk hun stroom niet kunnen afzetten. Maar dat heeft niet te maken met de aanwezigheid van een zonneweide.
Wanneer worden de Obligaties afgelost?
In de Informatiebrochure is uitvoerig geschreven over de Projectplanning en de onzekerheden daarin. we gaan ervan uit dat de zogeheten Financial Close begin 2025 kan plaatsvinden en dat is het moment waarop de lening Obligaties _A wordt terugbetaald aan de Investeerders, samen met de opgelopen rente en de Risicopremie.
Ik woon niet in De Bilt, maar wil wel graag mee investeren. Kan dat?
Nee, dat kan niet. Tenzij u een bedrijf heeft dat in de gemeente De Bilt is gevestigd. Zonneweide Voordaan is een project Voor, Door en Van de lokale gemeenschap en daarom hanteren we die geografische beperking.
Gelden deze obligaties als een groene belegging?

Helaas is dat niet het geval.

Kijk voor meer informatie bij de belastingdienst