Nieuw zonneveldenbeleid voor De Bilt – lokale zeggenschap verzekerd

  1. Nieuws
  2. Nieuw zonneveldenbeleid voor De Bilt – lokale zeggenschap verzekerd

‘Zonnevelden vormen een noodzakelijk onderdeel van de transitie naar duurzame energie’, zegt gemeente De Bilt in haar nieuwe Beleidsvisie Zonnevelden. Op 23 februari stelde de gemeenteraad dit nieuwe beleid vast. Daarin is bewonersparticipatie bij elk initiatief een eis en minimaal 50% lokaal eigendom een verplichting. Goed nieuws. En een voorbeeld voor andere gemeenten.

In de beleidsnotitie staan de overwegingen, doelen en voorwaarden uitgebreid beschreven. De gemeente zet ‘onverminderd op energiebesparing in’. Maar voor wat aan duurzame energie nodig blijft, kan ‘te weinig zonnestroom op grote en kleine daken opgewekt worden’. Daarom wil de gemeente ruimte aan zonnevelden bieden, op daarvoor geschikte locaties. Bij vergunningaanvragen gelden ‘strenge criteria ter bescherming van de waarden van het buitengebied’. Daarnaast is het betrekken van omwonenden en andere inwoners en hun zeggenschap een verplichting. En minstens 50% van elk zonneveld wordt lokaal eigendom.

In twee periodes
De gemeente deelt de aanvraagperiode in twee delen in. In de eerste ‘tranche’ wordt circa 27 hectare ruimte geboden. Hiervoor geldt “wie het eerst komt, het eerst maalt’. In dit deel valt de vergunningsaanvraag van BENG! met BHM Solar voor de ontwikkeling van Zonneweide Voordaan in Groenekan. De tweede tranche biedt voor ongeveer 33 hectare ruimte. Hoe de initiateven daarvoor kunnen worden gestimuleerd, beoordeeld en gekozen, wordt nog overwogen. Het geheel van 60 ha past in de beloofde Biltse bijdrage aan de RES (Regionale Energie Strategie U16, mei 2021) en de opwekdoelen uit het gemeentelijk coalitieakkoord 2022-2026.

Gesprekken met belanghebbenden
Voor de tweede tranche wil de gemeente ‘per direct in gesprek gaan’ met belanghebbenden in de groene kernen en mogelijke initiatiefnemers. Zoals omwonenden, groepen bewoners, grondeigenaren, energiecoöperaties, maatschappelijke belangenorganisaties maar ook marktpartijen die contracten hebben met grondeigenaren. Doel daarbij is ‘in te schatten hoeveel initiatieven en welke specifieke belangen er spelen in de verschillende gebieden’. Daarna wil de gemeenteraad een besluit nemen hoe die tweede tranche het beste kan worden voorbereid en uitgevoerd.

Lees hier de stukken: het Raadsvoorstel, de Beleidsvisie Zonnevelden gemeente De Bilt 2023, Voorwaarden en procedure aanvragen en Amendement Lokale eigendom en zeggenschap

Gerelateerd nieuws