Nieuw rapport Urgenda gaat voorbij aan lokale doelen

  1. Nieuws
  2. Nieuw rapport Urgenda gaat voorbij aan lokale doelen

‘Tussen Kolen en Parijs’ is het nieuwste rapport van Urgenda, de bekende landelijke organisatie voor duurzaamheid en innovatie. Het rapport doet vele suggesties om regionaal aan de slag te gaan met de energietransitie. Met als belangrijk uitgangspunt: vele kleine stappen hebben samen groot effect. Dat past natuurlijk bij de missie van BENG! Toch gaan we als bestuur niet mee met de gedachtegang in het rapport.

Het Urgenda-rapport is bedoeld als gids voor spelers in de regionale en lokale energietransitie, met ”tips en inspiratie voor de RES’en.” Het biedt vele mooie plannen en ideeën, met optimistische cijfers. Maar de voorstelling van zaken is deels te rooskleurig. Zo stelt Urgenda dat alleen al met kleinschalige zonne-energieprojecten een opbrengst van 57 TWh is te realiseren, veel meer dan de 35 TWh die aan de RES’en gevraagd wordt. En verder stelt het rapport: “Samen met windenergie die er al staat of is toegezegd en de bestaande grote zonnevelden, hoeft er niet veel meer aan grootschalig zon en wind toegevoegd te worden.” BENG! ziet dit als onjuist, omdat het aan twee dingen voorbij gaat:

– de weerbarstige praktijk, met andere uitkomsten dan Urgenda’s berekeningen
– de lokale doelen, die niet dezelfde zijn als de klimaatdoelen ‘van Parijs’.

In het echt

In onze dagelijkse praktijk ervaren we dat besparing veel langzamer verloopt dan Urgenda becijfert. Verder zien we in het rapport vaak niet herhaalbare pilots als voorbeeld genoemd, meestal ook flink gesubsidieerd. Eenmalige successen waar we verder niet op kunnen rekenen. Andere voorstellen en suggesties lijken soms weinig reëel. Zo voorziet BENG! op grond van ervaringen dat voldoende ‘zon op dak’-projecten niet zullen worden gehaald zonder een vorm van verplichting voor boeren, ondernemers en eigenaars van maatschappelijk vastgoed. De prognoses voor zonne-energie en ook voor windenergie op land zullen zonder ingrijpen bij lange na niet gehaald worden.

Ook eigen lokale doelen

Daarnaast, niet alleen de klimaatdoelen vormen de drijfveer voor de plaatselijke energietransitie, ook in De Bilt. We hebben immers eigen, lokale redenen voor grotere energieprojecten. We willen grip krijgen op de eigen energievoorziening, duurzaam, in onze eigen omgeving. Via lokale initiatieven met medezeggenschap en mede-eigenaarschap van inwoners zodat de gemeenschap ook profiteert van de opbrengst.

Op alle fronten

Voor de energietransitie blijft ons beleid: alle hens aan dek. Zowel met kleinere en particuliere acties als ook met grootschaliger projecten. Zowel besparing, zon op dak, zon op land als wind op land. Al die verschillende maatregelen zijn nodig, op alle fronten, niet na elkaar maar tegelijk.

Lees hier het rapport ‘Tussen kolen en Parijs’ van Urgenda, en ook de reactie van koepelorganisatie Energie Samen.

Gerelateerd nieuws