Natuurontwikkel-zonnepark in onze gemeente?

  1. Lokaal opwekken
  2. Natuurontwikkel-zonnepark in onze gemeente?

2 april 2021

Edwin Plug heeft een droom. Zou er in onze gemeente draagvlak zijn voor een nieuwe, unieke vorm van grootschalige opwek van schone energie? Geen zonneveld, maar een natuurontwikkel-zonnepark. Edwin deed onderzoek en schreef er een uitgebreid startdocument over. Een document dat hij graag aanvult met ideeën van anderen. “Zodat het uiteindelijk een plan wordt waarvan de inwoners van onze gemeente zeggen: wij willen zo’n park!” 

 Edwin Plug uit Maartensdijk is initiatiefnemer van de succesvolle gezamenlijke inkoop van zonnepanelen in zijn dorp. En initiator van de petitie tégen het plan voor een zonnepark bij Maartensdijk. Is hij nu toch voor een zonneveld? “Jazeker, zegt hij desgevraagd, maar niet op de verkeerde locatie en niet met een commerciële partij die snel wil verkopen en eraan verdienen. En dan voor ons een panelen-zee achterlaat en over 30 jaar een kaal veld.”

Natuurontwikkeling is het antwoord!

Edwin: “Tijdens coronawandelingen dacht ik verder over de energietransitie na. Dit wil ik niet en dat niet en dat niet. Geen hoge windmolens, geen commerciële slecht uitpakkende zonnewoestijnen. Maar wat moeten we dan wel?” Een toevallig gesprek met een collega gaf een nieuw inzicht. ”Die vertelde enthousiast over natuurpark Lelystad en liet prachtige foto’s zien. Van nieuwe natuur, gemaakte natuur. Toen bedacht ik: natuurontwikkeling is de insteek! Pas zonnepanelen in bij de ontwikkeling van natuur- en biodiversiteit. Het biedt ons direct veel meer voordelen en over 30 jaar blijft er iets moois over.’ 

Edwin zocht verder op internet. “Langzaam rijpte het in mijn hoofd. Toen ben ik gaan zitten en gaan tikken.” En zo kwam er een startdocument waarop anderen weer aanvulling gaven. “Ik vind ook dat het zo nog moet doorgaan, zo komen we naar een gezamenlijk gemaakt plan voor een natuurontwikkel-zonnepark. De werktitel is er al: ‘De nieuwe Toekomst’. Een naam die volgens mij precies weergeeft waar het om gaat. Niet alleen een nieuwe toekomst qua energieopwekking, maar ook een prachtige nieuwe toekomst voor een gebied wat nu niet zo hoog staat aangeschreven qua natuurwaarde.”  

Uniek zonnepark 2.0

Natuurontwikkelpark ‘De nieuwe Toekomst’ gaat drie stappen verder dan bestaande zonneparken, stelt Edwin. Een zonnepark 2.0, met veel verschillende functies. Zoals natuurontwikkeling, educatie, onderzoek, recreatie en voorlichting. Uitgewerkt in diversiteit aan beplanting, een bezoekerscentrum, winkel, moestuin, vlinder- en wormenkwekerij, vogel-observatiehut en nog veel meer. 

Edwin: “Maar het start bij welke natuur- en landschappelijke ontwikkeling wil je en kan op die plek? Denk aan watergangen die aansluiten op bestaande, zo min mogelijk hekken, reeën die er kunnen grazen, verschillende zones van bos naar weide, een deel bemesten en een deel verschralen en zo voort.” Belangrijk vindt Edwin ook de combinatie met nieuwe solar-ontwikkelingen. Zoals geen aluminium gebruiken en het gebruik van verticale tweezijdige zonnepanelen, in speelse opstellingen. “Allemaal dingen die niet interessant zijn voor commerciële investeerders, maar wel een veel mooie en beter geheel geven. Daarom is het de bedoeling dat het park door en voor de inwoners van de gemeente De Bilt ontwikkeld wordt en nooit in commerciële handen komt. Van ‘De nieuwe Toekomst’ moeten we echt allemaal gaan profiteren.” 

Meedenken? Graag

Edwin vergaart kennis en ervaring waar het kan. Zo sprak hij met de NMU en sloot zich aan bij hun concept Energietuinen. Solarpark De Kwekerij in Zeddam vindt hij een mooi bestaand voorbeeld om van te leren.  En kenniscentrum Nationaal Consortium Zon in Landschap, een initiatief van TNO, bood hem het lidmaatschap aan. 

Vooral ook de inwoners van de gemeente nodigt hij uit om op het plan te schieten of het aan te vullen. Dat gebeurt al veel. “Daarom noem ik het document zoals het nu is nog geen versie 1.0. Het verandert nog steeds door alle waardevolle input die ik vanuit soms hele onverwachte hoeken krijg. Er reageerde nog niemand negatief. Ik hoorde wel: wanneer kunnen we ervoor tekenen? Zo’n park kan onze gemeenschap dan ook heel veel brengen. Het belangrijkste is dat men in het dorp, in de gemeente trots wordt op dit project.”

Op zoek naar locaties

Waar kan het park dan komen? Edwin Plug heeft locaties in gedachten, maar noemt ze niet. “Want daar gaat het nu niet om. Eerst de ideeën, de visie en dat deze gedragen wordt. Het gaat nu nog niet over hoeveel panelen, hoeveel hectare. Of het rendabel kan, weet ik ook nog niet, het wordt in ieder geval geen moneymaker. Misschien blijkt in de businesscase dat realisatie niet kan, of wel op onderdelen, of op meerdere kleinere plekken, of nu niet maar wel over 5 jaar.” 

Alle inwoners meekrijgen

Het plan staat op Facebook en berichten in lokale bladen zijn in voorbereiding.  “Ik probeer het zoveel mogelijk gehoord en gezien te krijgen en vraag reacties. Ik hoop natuurlijk dat mensen het idee gaan omarmen en mee willen gaan werken en denken. Mijn naam mag uiteindelijk wel van de voorkant af. Het moet ‘ons’ plan en idee worden.  Doel is dat inwoners zeggen: wij willen zo’n park en we werken er graag aan mee! Ik weet niet waar dit proces eindigt, dat is spannend. En wordt het afgeschoten? Ook goed. Ik heb er wel tijd maar nog geen euro aan gespendeerd. Alles is vrijwilligerswerk.”

 

Reacties zijn welkom bij Edwin Plug, plugedwin@gmail.com 

Foto’s: Solarpark De Kwekerij, Zeddam

Gerelateerd nieuws