Initiatief Zonneweide Voordaan – een update

  1. Nieuws
  2. Initiatief Zonneweide Voordaan – een update

BENG! zet zich in voor een zonneveld in Groenekan. Er komt een agrarisch perceel beschikbaar waarop de huidige eigenaars graag een zonneproject ontwikkeld zien. Zij legden contact met het Utrechtse bedrijf BHM Solar dat op zijn beurt BENG! benaderde. Er groeide goede samenwerking en BENG! ziet mooie mogelijkheden om er een project ‘door, voor en van Groenekan’ van te maken.

Het gaat om gras- en maïsland tussen de A27, de Lindenlaan en de Nieuwe Weteringseweg. Het gebied lijkt goed geschikt voor een zonneveld. Het zou een hoeveelheid lokale duurzame stroom kunnen opleveren dat het totale gebruik van Groenekanse huishoudens bestrijkt. Natuurlijk zijn de direct omwonenden het meest belanghebbend. Daarom zijn vrijwilligers van BENG! eerst bij hen huis-aan-huis gegaan. Om te informeren over het idee, eerste reacties te horen en om hen uit te nodigen voor verder overleg in Dorpshuis De Groene Daan. Daarvoor werd ook een uitnodiging op papier in de directe omgeving verspreid. Drie bijeenkomsten vonden vervolgens plaats, in september en oktober.

Raadpleging
Op deze avonden met omwonenden en de belangrijkste organisaties in Groenekan werd het projectidee toegelicht en zijn ook de ecologische kansen gepresenteerd. De vele vragen zijn beantwoord en bezwaren en wensen zijn verzameld. Verslagen hiervan vindt u op de projectsite www.zonneweidevoordaan.nl.

Daarna- op 25 oktober – organiseerden BENG! en BHM voor álle Groenekanse bewoners en organisaties een bijeenkomst. Naast de groepsbijeenkomsten waren er individuele gesprekken met bewoners en organisaties. Er is nu met ongeveer 80 bewoners en organisaties contact. Daaruit is een klankbordgroep voortgekomen die – kritisch – mee wil denken. BENG! heeft de contacten en bijeenkomsten als open ervaren en de input als een goede basis. In een speciale ledenvergadering op 14 oktober raadpleegde BENG! ook de eigen leden over dit initiatief.

Voorlopig ontwerp en ideeën over participatie
Op deze manier hebben BENG! en BHM zoveel mogelijk meningen, voorwaarden en wensen willen verzamelen. Om daarmee een voorlopig ontwerp te kunnen maken voor de inrichting van het perceel. Daarbij zijn veel keuzes mogelijk, zoals voor het aantal hoeveel zonnepanelen, waar en hoe die op te stellen, voor hoeveel groen te kiezen en voor de landschappelijke inrichting en beplanting. Rekening houdend met de vele wensen en zorgen die eerder geuit zijn. Dat geldt ook voor wat participatie genoemd wordt: hoe gaan we om met eigendom, zeggenschap, benutting van de geproduceerde elektriciteit, een lokaal fonds.

Hoe verder
Het voorlopig ontwerp wordt eind november eerst aan de Groenekanse klankbordgroep voorgelegd. En in december aan de omwonenden en vervolgens aan alle inwoners en organisaties. De reacties bepalen of en hoe het initiatief een vervolg krijgt. Want zoals steeds bij de bijeenkomsten is benadrukt: alleen als het gevoel ontstaat van voldoende steun in Groenekan kan de projectontwikkeling doorgaan. In dat geval volgen ook grotere investeringen, waar ook inwoners een aandeel in kunnen hebben.

Blijf op de hoogte of reageer via de website www.zonneweidevoordaan.nl

 

Gerelateerd nieuws