Wijkprojecten

  1. In je wijk
  2. Wijkprojecten

Zonnepanelen op huurwoningen

In 2022 zijn we gestart met diverse wijkprojecten om te onderzoeken of het mogelijk is om zonnepanelen te plaatsen op huurwoningen van de SSW. Hiermee willen we ook mensen met een kleine beurs toegang geven tot duurzame energie. Wil je met jouw wijk ook onderzoeken of er zonnepanelen op je huurwoning kunnen? Meld je dan bij BENG!

We zijn bijvoorbeeld samen met bewoners bezig in:
La Plata
De Leijen NW
Heemstrakwartier