Op het dak van de VvE gezamenlijk zonne-energie opwekken met de postcoderoosregeling. De praktijk is vaak lastiger dan de wens. Veel VvE’s hebben moeite om verder dan de fase van voornemens en plannen te komen. VvE Ensemble in Huizen slaagde erin om binnen een jaar een postcoderoosproject op haar dak te hebben. Helemaal op eigen kracht. Op het dak liggen nu 68 zonnepanelen. (Artikel: website HierOpgewekt)

Voor regulier onderhoud aan de gemeenschappelijke zaken van de VvE is een gewone meerderheid van stemmen vereist: de helft +1. Het plaatsen van zonnepanelen valt echter niet onder het gewone onderhoud. Dat wil zeggen: de helft +1 van het aantal stemgerechtigden in de vergadering van eigenaars. Als er echter sprake is van een verbouwing (verandering), toevoeging van bepaalde voorzieningen of het verwijderen van gemeenschappelijke bouwdelen, geldt deze regel niet. In die gevallen gelden verzwaarde vereisten.

De ‘gekwalificeerde meerderheid van stemmen’ wordt meestal gehanteerd voor belangrijke besluiten. ‘Gekwalificeerd’ wil zeggen dat de meerderheid van stemmen aan bepaalde voorwaarden moet voldoen om een besluit goed te keuren. Men hanteert twee verschillende voorwaarden. Vaak is sprake van een verhoogd quorum (minimum aantal aanwezige stemgerechtigde leden op de vergadering om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen) of een verhoogde meerderheid van de stemmen (bijvoorbeeld 2/3 of 3/4 meerderheid). Welke stemverhouding van toepassing is op welke soort besluiten, is vastgelegd in de splitsingsakte van de VvE.

VvE Ensemble I
VvE Ensemble I (hoofdsplitsing) in Huizen is een VvE van een gezamenlijk appartementsgebouw uit 2012 met 88 eigenaren inclusief drie bedrijfsruimten. Het beheer van het gebouw Ensemble valt onder de verantwoordelijkheid van de VvE Ensemble I. De appartementseigenaren zijn verenigd in Ensemble II (ondersplitsing).

Na oplevering blijkt dat de verlichting en voorzieningen in de algemene ruimte wel erg grote stroomverbruikers zijn (meer dan 40.000 kWh). Op het idee gebracht door een artikel in VvE Magazine van VvE Belang, onderzoekt het bestuur van VvE Ensemble I de mogelijkheden voor zonnepanelen. Hieruit volgt het besluit om eind 2017 een installatie van 166 panelen op het platte dak van het gebouw te plaatsen (maximaal vermogen 44.840 kWh). De gezamenlijk opgewekte stroom wordt sindsdien gesaldeerd. Door aanvullende energiebesparende maatregelen op het hoge energieverbruik levert de installatie nu 23.000 kWh meer terug dan het energieverbruik van de algemene voorzieningen.

Enthousiast door deze succesvolle verlaging van de stroomkosten, is het bestuur van VvE Ensemble I ook de mogelijkheden gaan onderzoeken voor een zonproject voor de leden van Ensemble II, de individuele appartementseigenaren. Het resultaat: postcodeproject Zon op Ensemble.

Zon op Ensemble
In mei 2019 legt het bestuur van VvE Ensemble I de leden het idee voor om een collectief zonne-energieproject te realiseren, via de postcoderoosregeling. Het bestuur doet uitzoekwerk en vraagt her en der informatie op. Bijvoorbeeld bij collega-VvE COP de Getijden in Nijmegen. Na het presenteren van de projectplannen aan de leden van VvE Ensemble II melden 11 van de 88 leden zich voor deelname. Ondanks de teleurstelling van ‘slechts’ 11 geïnteresseerden, besluit Ensemble I om voor de betreffende leden van Ensemble II een productie-installatie van 68 panelen op het dak te plaatsen. Verwachte jaaropbrengst: 16.022 kWh, goed voor het gemiddeld jaarverbruik van vijf huishoudens.

Besluitvorming in de VvE
“We hebben niet lang getwijfeld of we met 11 deelnemers door moesten gaan met het project. Ook met 11 leden konden we het realiseren. Ook hebben we zeker begrip voor appartementseigenaren die al op leeftijd zijn en weinig interesse hebben om in een project van 15 jaar te stappen. Of starters op de woningmarkt die al eigenaar zijn maar de wens hebben om door te stromen naar een ander huis, en daarom afzagen van deelname”, aldus Kees van Tiggele (VvE Ensemble I en II).

Hoe ze de overige leden achter het plan kregen om het dak beschikbaar te stellen voor het postcodeproject? De VvE besluit om van de opbrengst van het project €10 per paneel jaarlijks ten goede te laten komen van VvE Ensemble I, het gezamenlijke appartementsgebouw met algemene voorzieningen. Voordeel dus voor Ensemble I en de deelnemende leden van Ensemble II.

Sinds 1 januari 2020 wekken de 68 zonnepanelen op het dak duurzame stroom op.