Energiecoöperatie BENG! professionaliseert en brengt (meer risicovolle) projecten op het terrein van
duurzame opwek onder bij een Projecten BV. Op dit moment zijn we bezig deze BENG! Projecten BV
in te richten en vanaf de zomer operationeel te krijgen. Dit betekent dat we werkstromen op een
meer professionele wijze gaan inrichten zowel voor de coöperatie BENG! als voor deze Project BV.
Deze werkstromen moeten worden ondersteund door een adequaat ICT-platform.

We zijn per direct op zoek naar een projectmanager ICT die ons helpt die stap te zetten.

Taken
Het bestuur heeft een leidraad opgesteld voor de ICT-ondersteuning voor:

  • archivering van (juridische) documenten;
  • ondersteuning van projectmanagement (mijlpalen/ financiële uitnutting en facturering, ook
    van grotere aantallen vergelijkbare facturen etc.);
  • opstellen projectrapportages van Project BV aan het bestuur van de coöperatie;
  • de inrichting van een (eenvoudig) klantrelatiesysteem (CRM);
  • de inrichting van een eigen workspace waar op een veilige en goede manier door meerdere
    betrokkenen aan gezamenlijke documenten kan worden gewerkt en
  • de uitvoering van een tijdelijke beheertaak (administrator).

Overdragen na ontwikkeling
Naast deze project- en implementatiewerkzaamheden, is onderdeel van deze rol ook het vastleggen
van de nieuwe ICT-ondersteuning in een werk(proces)document en het opleiden van de directe
gebruikers van het ICT-platform in de coöperatie en de Project BV zodat het tijdelijk beheer
(administrator) op termijn kan worden overgedragen aan een medewerker van de Project BV.

Duur
Voor deze tijdelijke rol vragen wij een enthousiaste projectmanager die bereid is om voor de
komende 3 maanden minimaal 6 uur per week deze ICT-ondersteuning op te zetten, te
implementeren en tijdelijk het beheer te doen (administrator).

Kennis en ervaring
We zoeken iemand die bij voorkeur kennis heeft van Econobis, het ICT-platform voor
energiecoöperaties en andere burgerenergie-initiatieven, danwel hier affiniteit mee heeft. Omdat in
voornoemde leidraad is bepaald dat voor onderdelen die niet door Econobis worden ondersteund,
oplossingen worden gezocht in Microsoft Office 365, is goede kennis van en werken met MS Office
noodzakelijk.

Ben je geïnteresseerd of ken je iemand? Reacties zijn welkom.

Nadere informatie bij:

Bouwe Taverne 06-53674512
Patrick Janssen 06-10546564