Het zijn roerige tijden, daar hoort een nieuwe visie bij!

  1. Nieuws
  2. Het zijn roerige tijden, daar hoort een nieuwe visie bij!

De omstandigheden rond de energietransitie veranderen snel. Zo melden zich steeds meer commerciële projectontwikkelaars. En roeren de tegenstanders van zonnevelden en windenergie zich flink, vaak meer zichtbaar dan grote groepen inwoners met een positieve mening.

Welke rol kiest BENG! 

 
Welke rol en aanpak kiest BENG! in deze ontwikkelingen? Hoe jagen we een snellere transitie aan en bewaken we de uitgangspunten van lokale zeggenschap en lokaal eigendom? Het bestuur ontwikkelde een visie daarop. In zoommeetings is die aangevuld door onze ‘inner circle’: een groep van ongeveer veertig meest actieve leden en vrijwilligers. De uitkomst legden we vast in een document van zeven bondige sheets: Visie BENG! 2021-2023.

Keuzes

Een belangrijke keuze is te gaan voor grote projecten voor besparing, opwek en warmte: ‘Van schattig naar schaal’. En om actief samenwerking te zoeken met bestaande organisaties zoals dorpsraden, wijkverenigingen en straatinitiatieven, immers ‘Samen kom je verder’.

De visienotitie biedt in de laatste sheet een concreet jaarplan voor 2021-2022. Vind hier het document Visie BENG! 2021-2023

Gerelateerd nieuws