Gemeenteraad De Bilt steunt verdere ontwikkeling Zonneweide Voordaan

  1. Nieuws
  2. Gemeenteraad De Bilt steunt verdere ontwikkeling Zonneweide Voordaan

De gemeenteraad van De Bilt stemde op 25 april 2023 bijna unaniem in met het initiatief voor Zonneweide Voordaan in Groenekan. Met de afgifte van hun ‘verklaring van geen bedenkingen’ kunnen BHM Solar en BENG! nu verder met de ontwikkeling van het zonneveld, op 20 hectare grasland naast de A27. 

‘Een onberispelijk plan en een goed proces, er is goed geluisterd.’ ‘Vandaag zetten we een grote stap in de verduurzaming van onze gemeente.’ ‘Beter krijgen we het niet.’ Zo verwoordden enkele raadsleden van verschillende partijen hun steun voor de microfoon in de raadszaal. Verder werden ook lokaal eigendom, minimaal 50%, en de ecologische insteek in het plan benadrukt. Terwijl meer ‘zon op dak’ onverminderd belangrijk moet blijven, zo werd ook gezegd.

Participatietraject
Het ontwerp voor het zonneveld kwam tot stand na een intensief participatietraject vanaf augustus 2021 met bewoners en lokale organisaties. De geuite wensen, zorgen en ideeën zijn in het plan verwerkt – hoe is te lezen in een uitgebreide participatierapportage. Zo kon in mei 2022 de vergunningsaanvraag bij de gemeente ingediend worden. In december ‘22 gaf de raad eerst akkoord op een ‘ontwerpverklaring van geen bedenkingen’. Daarna konden bewoners en andere partijen nog hun zienswijze inbrengen. Er kwamen drie reacties: van enkele bewoners, de Stichting Dassen Utrecht en Stichting Milieuzorg Zeist. Hun opmerkingen en verzoeken zijn naar tevredenheid van de raad beantwoord of verwerkt in het plan.

Stroombehoefte
Zonneweide Voordaan kan de stroombehoefte van het dorp Groenekan gaan beslaan en wordt minimaal voor 50% lokaal eigendom. Het plan voorziet verder in meer biodiversiteit van het perceel en in lokale zeggenschap over wat er na 30 jaar mee gebeurt. Voor de op te wekken duurzame stroom is ruimte gereserveerd bij netbeheerder Stedin.

En weer door
We kunnen nu dus door met de verdere ontwikkeling. Daarvoor wordt ook SDE++ rijkssubsidie aangevraagd. Daarnaast zal BENG! investeringsleningen aan haar leden aanbieden. Zie daarvoor ook het verslag van de Bijzondere Ledenvergadering op14 november ’22, die dat als thema had.

Doel is midden 2024 te starten met de bouw. Meer informatie over het project is te vinden op www.zonneweidevoordaan.nl

Gerelateerd nieuws