Gemeente De Bilt verleent vergunning voor bouw Zonneweide Voordaan

  1. Nieuws
  2. Gemeente De Bilt verleent vergunning voor bouw Zonneweide Voordaan

Op 23 mei jongstleden heeft gemeente De Bilt een omgevingsvergunning afgegeven voor de bouw van een zonneveld langs de A27 in Groenekan: Zonneweide Voordaan. Op 6 juni is deze vergunning openbaar gemaakt. 

In mei 2022 dienden initiatiefnemers BHM Solar en BENG! de aanvraag in voor de omgevingsvergunning voor Zonneweide Voordaan. Daarop kwamen drie reacties, zogenoemde zienswijzen, die voor zover mogelijk in het plan zijn verwerkt. De gemeenteraad gaf een ‘verklaring van geen bedenkingen’ af, waarop de vergunning volgde. Van provincie Utrecht wordt binnenkort een beslissing verwacht voor ontheffing in het kader van de wet Natuurbeheer, in verband met dassen in de omgeving.

In te zien
De vergunning van gemeente De Bilt beschrijft de landschappelijke inpassing, de bouwnormen en de milieu-eisen waaraan het plan voldoet. Het document is op 6 juni gepubliceerd op de website www.overheid.nl en is ook – op afspraak- in te zien bij het informatiecentrum van het gemeentehuis.

Maatschappelijk belang
In de vergunning noemt de gemeente het project ‘van zwaar maatschappelijk en economisch belang’.  Gemeente De Bilt heeft zich uitgesproken om in 2030 voor 55% te willen voorzien in de eigen energiebehoefte en daarbij ook ruimte te bieden voor zonnevelden. ‘De realisatie van de zonneweide draagt daar substantieel aan bij. Het enkel toestaan van zonnepanelen op gebouwen is niet toereikend om die doelstelling te halen.’, aldus de gemeente.

Verder verloop
Initiatiefnemers BENG! en BHM Solar gaan nu verder met de ontwikkeling van het zonneveld. De aanvraag van rijkssubsidie SDE ++ wordt voorbereid en de voorbereidingen starten voor het kabeltracé en voor de overige financiering van de komende fasen. Het is de bedoelling om midden 2024 met de bouw te kunnen beginnen.

Alle stukken van het plan Zonneweide Voordaan zijn te vinden op www.zonneweidevoordaan.nl 

Gerelateerd nieuws