Excursie naar wind- en zonnepark Avri: wat zijn de ervaringen daar?

  1. Nieuws
  2. Excursie naar wind- en zonnepark Avri: wat zijn de ervaringen daar?

Pal onder een draaiende windmolen staan, en wandelen door een veld van 35.000 zonnepanelen. Dat doet niet iedereen elke dag. BENG! nodigde alle inwoners van De Bilt ervoor uit bij een namiddag-excursie naar Geldermalsen. Daar was belangstelling voor uit alle kernen van de gemeente.

Bijna iedereen voelt ervoor: veel meer duurzame energie opwekken in ons eigen land. Maar kan en past dat ook in gemeente De Bilt? Om ervaringen uit de praktijk te horen organiseerde BENG! een excursie naar waar het al gebeurt. Twee bussen met belangstellenden koersten op 2 november naar locatie Avri in Geldermalsen. Daar staan, op een voormalige vuilnisbelt, drie windturbines met een groot zonneveld eromheen. Er werd rondgeleid, verteld en antwoord gegeven op alle soorten vragen.

Bewonersintiatief

Windpark Avri is van de lokale energiecoöperatie Betuwewind. De 900 leden uit de omgeving financierden het project samen. “We bedachten het, ontwikkelden het, zijn gezamenlijk eigenaar, gebruiken de stroom en profiteren. Wij bepalen zelf ook hoe de winst wordt gebruikt. De sportvelden hier kregen ledverlichting. In de regio investeren we in educatie, weidevogels, voedselverbetering, straks ook verwarming.” Met de 11 windmolens bij Deil erbij levert het windpark stroom voor 60.000 huishoudens. Betuwewind ontwikkelt nu een vernieuwend soort accu, om stroom op te slaan. In april moet die klaar zijn, om eerst te gaan leveren aan auto’s en machines voor de dijkverzwaring.

Combinatie

Het zonnepark op dezelfde locatie is 12 hectare groot, 18 voetbalvelden, en levert stroom voor ongeveer 3000 huishoudens. Dat scheelt per jaar ook ruim 6000 ton aan uitstoot van CO2. De nettowinst van de zonnestroom wordt lokaal geïnvesteerd. “Zon en wind vullen elkaar aan. Waaien doet het ook zonder zon en ook ’s nachts. Windmolens leveren nog véél meer energie dan zon. Voor een idee: een uur draaien geeft een huishouden een heel jaar lang stroom. ”

Hinder

Natuurschade (een deel van het zonneveld ligt in een natuurgebied), dode vogels (zeven in tweeënhalf jaar), geluid, netcongestie: er kwam veel aan de orde. Zowel problemen als oplossingen. Tot slot sprak een GGD-expert over gezondheidsaspecten van windenergie. Met ziekte is er geen verband, maar hinder is een aangetoond aspect. Zowel meetbare, zoals geluid, als ‘gevoelsmatige’ hinder. De GGD adviseert gemeenten daarover. Er zijn veel onderzoeksgegevens en mogelijkheden voor een aanpak.

Aandacht 
Een vraag uit de bezoekersgroep bracht een conclusie: aandacht voor alle verschillende belangen is een voorwaarde. Alleen dan hebben grote opwekprojecten kans van slagen. Bewoners moeten zich vrij voelen bedenkingen en wensen naar voren te brengen, om die mee te wegen en in te kunnen bouwen. Met veel informatie om te laten bezinken keerden de Biltse gasten terug.

Informatie over wind- en zonnepark Avri is te vinden op de websites www.betuwewind.nl en www.avri.nl

 

 

Gerelateerd nieuws