Seniorencomplex Parkflat Houdringe enthousiast voor zonnestroom

  1. Nieuws
  2. Seniorencomplex Parkflat Houdringe enthousiast voor zonnestroom

Twee gebouwen aan de bosrand, met totaal 132 koopappartementen voor zelfredzame senioren. Dat is Parkflat Houdringe in Bilthoven. Gemiddelde leeftijd van de bewoners: rond 80 jaar. Zou je verwachten dat duurzaamheid hier erg leeft? ‘Geloof dat maar’, zegt manager bedrijfsbureau Pieter Koudijs, ‘de ledenvergadering van onze Vereniging van Eigenaren stemde volmondig in met zonnepanelen.’ De Parkflat heeft er sinds vorig jaar 276 op het dak.    

Parkflat Houdringe - Pieter Koudijs

Pieter Koudijs vertelt In zijn kantoor, op de begane grond van de Parkflat, op ons verzoek meer over dit zonnestroomproject. Zelf werkt hij sinds mei 2023 bij het bedrijfsbureau van het complex. ‘En ik viel met m’n neus in de boter. Het hele plan was al uitgewerkt en er konden offertes worden opgevraagd. Het animo dat ik hier aantrof in de Algemene Ledenvergadering en het bestuur vond ik echt verrassend. Natuurlijk is er een belang, de zonnestroom brengt de exploitatiekosten van de VvE, en hiermee de servicekosten voor bewoners, op den duur omlaag. Maar het aspect duurzaamheid was doorslaggevend. Men voelt zich verantwoordelijk naar de jongere generaties. Dat vind ik wel bijzonder.’

                                   “Onze bewoners voelen verantwoordelijkheid naar jongere generaties.’

Uitwerking op deze locatie
‘De uitwerking is nu zo geworden dat een derde van de opgewekte stroom voor ons eigen algemene gebruik is. Voor de liften, de elektrische deuren en de verlichting in de algemene ruimten. De zonnestroompanelen daarvoor liggen op het gebouw waar we nu zitten. Aansluitingen voor individueel gebruik hebben we niet. En terugleveren mogen we met deze grote aansluiting ook niet;  bij overproductie is er een automatische stop. We denken er nog over hoe we de eigen opgewekte zonnestroom nog meer kunnen benutten, voor verwarming misschien.’

Collectief deel
Op het dak van het tweede gebouw van Parkflat Houdringe kwam een andere, collectieve installatie. De stroom van dat dak wordt niet zelf gebruikt, alles wordt via het publieke elektriciteitsnetwerk van Stedin geleverd aan Eneco. ‘Zo maken wij het energienet een stukje groener. Door SCE-subsidie wordt onze investering rendabel, het biedt ons de komende 15 jaar garantie op een basisprijs voor de opgewekte zonnestroom.’

                                        ‘Ik raad andere VvE’s ook zeker aan, haal er een goede adviseur bij. Dat werd bij ons BENG!’

Neem een goede technische adviseur
Zo’n project vraagt specifieke kennis, heeft Pieter ervaren. ‘Is je dak geschikt, hoeveel panelen kunnen erop, welke soort, kosten versus opbrengsten, subsidie, welke installateurs? Ik raad andere VvE’s ook zeker aan, haal er een goede adviseur bij. Dat werd bij ons BENG! De gemeente De Bilt bracht ons op dat spoor. <red.- het project Biltse Zonnedaken van BENG! biedt VvE’s kosteloos begeleiding> Projectleider Corien van den Haak hielp ons bij het hele traject.’

Supervoorspoedig gelopen
‘Corien was hier in het begin geregeld, voor onderzoek en overleg over de technische en financiële mogelijkheden. En we konden verder mailen en bellen voor overleg of bij vragen. Een voorbeeldje: zij maakte de berekeningen en stelde de specificatie op, zodat de verschillende offertes vergelijkbaar waren. Daar kom je zelf niet gemakkelijk uit. En ze heeft ervaring met veel andere projecten, kleinere en grote, met subsidies en met installateurs.’

                                     ‘Zelf, als VvE, ben je er ook wel druk mee.’

‘Enige’ vasthoudendheid
‘Zelf, als VvE, ben je er ook wel druk mee. Wij hebben een actief bestuur, dat heb je echt nodig. Naast draagvlak natuurlijk. Vanuit de ALV heeft ook een werkgroep meegewerkt, met mensen met een technische of financiële achtergrond. Je moet direct kunnen schakelen en bereikbaar en beschikbaar zijn. En enige vasthoudendheid, zeg maar, is bij zo’n project wel nodig. De subsidieaanvraag bij RVO, dat is echt een bureaucratisch proces. Het betekent heel veel bellen en erbovenop zitten. Ook de aanvraag van een nieuwe aansluiting en een nieuwe meter bij Stedin had haken en ogen, vooral in de communicatie.’

Hobbels en meevallers
Gevraagd naar andere hobbels zegt Pieter: ‘Ik noem het liever een ‘uitdaging’: de overbelasting van het energienet. Energieleveranciers zijn beducht voor mogelijke boetes van de netwerkbeheerder als ze per saldo meer stroom aan het net leveren dan afnemen. Er was uiteindelijk maar één energieleverancier waar we terechtkonden voor ons tweede dak dat alleen teruglevert. Dat is Eneco.’
En een meevaller? ‘Dat is zeker de snelheid van het installatietraject. En dat is op het conto van Corien te schrijven door haar goede voorbereiding; ze kent veel installateurs en hun prestaties. Wij hebben Solar Partners gekozen. In augustus gaven we de opdracht, eind september begonnen ze en in oktober draaide alles al.’

Goed gevoel
Binnenshuis was vooral de communicatie belangrijk. ‘Veiligheid en comfort is voor onze bewoners heel belangrijk. Dan moet je dus vaak informeren en goed vertellen wanneer en waarvoor er ‘vreemden’ in het gebouw zijn. Overlast is onvermijdelijk, er moest geboord en een grote hijskraan kwam op het parkeerterrein te staan. Maar we probeerden bewoners natuurlijk zo veel mogelijk te ontzien. En hun houding is steeds positief, deze bijdrage aan het milieu geeft bewoners een goed gevoel.’ Nu het project klaar is, blijkt de zonnestroom een onderwerp van gesprek te blijven. ‘We renoveren binnenkort de entree; dan komt er ook een digitaal informatiescherm. Bewoners vroegen of daar straks ook te zien is hoeveel stroom we opwekken. Leuk idee en dat gaan we natuurlijk doen!’

Projectgegevens zonnedaken Parkflat Houdringe

  • 2 gebouwen aan de Bosuillaan in Bilthoven – in totaal 132 koopappartementen voor zelfstandige zelfredzame senioren
  • met voorzieningen zoals bibliotheek, biljartruimte, hobbyruimtes, lounges
  • met een bedrijfsbureau voor receptie, technische en huishoudelijke dienst en ondersteuning voor het bestuur en bewonersactiviteiten
  • eerdere maatregelen: muur- en dakisolatie, nieuwe cv-ketels, HR++glas
  • sinds oktober 2023: totaal 276 zonnepanelen op de twee daken
  • opbrengst: 110.000 KWh per jaar
  • 1/3 voor eigen algemeen gebruik, 2/3 collectief met uitsluitend levering (aan Eneco)
  • SCE-subsidie voor collectieve deel garandeert 0,14 euro per KWh voor 15 jaar

Kijk op biltsezonnedaken.nl voor meer informatie over kosteloze begeleiding voor VvE’s

Parkflat Houdringe kreeg zonnepanelen
Senioren van Parkflat Houdringe kozen voor zonnestroom

Gerelateerd nieuws