Eerste hulp bij energie

  1. Eerste hulp bij energie

Landelijk is er veel aandacht voor de gevolgen van de hoge energieprijzen voor huurders. De energietoeslag moet de hoogste nog op korte termijn verlichten. Dat is heel fijn maar geen langdurige oplossing.

Binnen het project Eerste Hulp bij Energie proberen we in contact te komen met huurders om ze te helpen bij het verlagen van hun energierekening. Door maatregelen en ander gedrag kan er soms veel bespaard worden.

De energiecoaches en energieklussers helpen huurders daarbij. Op verzoek gaan zij langs bij huurders.

Ook gaan we actief de buurt in met speciale acties. Op 18 februari en 1 maart zijn we langs de deuren gegaan bij de SSW huurflats in LaPlata.
In maart en april volgen er meer buurtacties.

Kijk voor meer informatie op www.eerstehulpbijenergie.nu
Deze is nog in aanbouw en zal de komende tijd worden uitgebreid.

 

Wil je anderen helpen bij energiebesparing en/of verduurzaming?

Graag! Wij zoeken:

Bekijk al onze vacatures