Een warmtenet voor Brandenburg West?

  1. Nieuws
  2. Een warmtenet voor Brandenburg West?

Rijkssubsidie aangevraagd

Op 1 november ging de aanvraag de deur uit: gemeente De Bilt vraagt rijkssubsidie aan voor de aanleg van een warmtenet in Brandenburg West. In plaats van gas is in de wijk in Bilthoven namelijk een andere, duurzame warmtebron beschikbaar: de restwarmte van de waterzuiveringsinstallatie die dichtbij ligt. Voor eind maart wordt de uitslag van de subsidieaanvraag verwacht. Maar net zo belangrijk als subsidie is de betrokkenheid van wijkbewoners.

Met het nieuwe warmtenet zouden 650 woningen in de wijk op een duurzame manier verwarmd kunnen worden. Zowel hoog- als laagbouw, huur en koop. Naast de waterzuivering bieden ook verschillende bedrijven in de wijk kansen om met hun restwarmte woningen te verwarmen. BENG! was initiatiefnemer van dit project, brengt technische kennis in en neemt deel aan het gezamenlijk bestuurlijk overleg met woonstichting SSW, hoogheemraadschap HDSR en gemeente De Bilt. Daarbij ziet BENG! het als een belangrijk deel van haar rol de betrokkenheid en inbreng van de wijkbewoners te helpen organiseren.

Wensen voor wijk en woningen
Een nieuwe duurzame energievoorziening zonder gas betekent ook dat er aanpassingen aan de betreffende woningen nodig zijn, zoals een betere isolatie. Dat geeft de huizen meer comfort, en zou ook collectief met buurtgenoten uitgevoerd kunnen worden. Op wijkniveau zijn er ‘koppelkansen’ zoals voor groen, parkeren, verkeersdruk en maatregelen tegen overlast. Over al deze zaken gaat BENG! graag met meer bewoners in gesprek. Over wat zij belangrijk vinden voor hun wijk en hun woning, En hoe zij aankijken tegen collectief buurtinitiatief, zeggenschap en mede-eigenaarschap. En op welke manier zij het liefst betrokken willen zijn.

Oproep aan wijkbewoners: wilt u meedenken?
Een kleine groep buurtbewoners denkt al mee, ook over wat er kan en welke voordelen dat biedt. Maar meer ideeen, wensen en hulp zijn nodig. BENG! is enthousiast over dit plan. Het kan de wijk veel goeds brengen en is een mooie stap in de energietransitie in De Bilt die noodzakelijk is en steeds dringender. We roepen wijkbewoners graag op: meld u als u meer wilt weten, in gesprek wilt of een rol wilt spelen bij dit initiatief.

Mail daarvoor naar info@bengdebilt.nl

Lees ook over dit project op de website van gemeente De Bilt

 

 

 

 

Gerelateerd nieuws