Coesfeld: energieke zustergemeente en voorbeeld voor De Bilt

  1. Nieuws
  2. Coesfeld: energieke zustergemeente en voorbeeld voor De Bilt

Het Duitse stadje Coesfeld, gelegen achter Winterswijk, en onze gemeente De Bilt zijn zustergemeenten. Regelmatig vindt er uitwisseling plaats tussen groepen burgers en bestuurders en op 13 juli was dat het geval rond het thema Klimaat. Op initiatief van het Jumelage Comité van De Bilt die de samenwerking tussen De Bilt en zustergemeente Coesfeld vormgeeft vond toen een studiereis plaats met de Commissieleden, actieve leden van energiecoöperatie BENG!, het duurzaamheidsteam van de gemeente, wethouder Krischan Hagedoorn en enkele andere belangstellenden. Samen in de bus, altijd gezellig.

Maar vooral nuttig. Want Coesfeld blijkt een mooi voorbeeld te zijn voor De Bilt als het gaat om klimaatbeleid, de energiebewuste bedrijfsvoering van de gemeente (gebouwen, auto’s, fietsen) en vooral de zakelijke organisatie ervan. Coesfeld Stadtwerke is een zelfstandige onderneming, met Coesfeld en Borken als enige aandeelhouders. In Stadtwerke is de gehele uitvoering van het energiebeleid belegd, waar onder meer ook investeringen bij horen in windparken, zonnevelden, grote zonedaken, warmtenetten enzovoorts. Zo is de band tussen beleid en uitvoering er veel sterker dan in onze gemeente. Zowel de gemeente De Bilt als energiecoöperatie BENG! hebben veel opgestoken van het bezoek, dat bestond uit inleidingen en een uitvoerige excursie door het gebied. Het bezoek zal gevolgd worden door een tegenbezoek van de Coesfelders in het voorjaar. De jonge en energieke ‘Bürgemeisterin’ Eliza Diekmann van Coesfeld maakt ook dan hopelijk deel uit van het gezelschap.

Bart Davidse van het Jumelage Comité zegt: “De groep werd hartelijk welkom geheten. Vervolgens gaven burgemeester Eliza Diekmann en haar team veel uitleg over het energiebeleid in Coesfeld. Verder stond een excursie per bus op het programma langs onder andere een windmolenpark, een zonnepanelen-project en een biogasinstallatie. Bouwe Taverne en Ger Tielen organiseerden deze interessante uitwisseling namens BENG! en het Jumelage Comité.”

Krischan Hagedoorn voegt toe over het bezoek: “We zijn op 13 juli zeer hartelijk ontvangen in Coesfeld. Dit bezoek aan Coesfeld stond volledig in het teken van de energietransitie. Coesfeld heeft belangrijke stappen op dit gebied gezet.

We waren benieuwd naar de wijze waarop onze zustergemeente Coesfeld zo succesvol heeft geopereerd om tot een snelle energietransitie te komen. We waren niet alleen geïnteresseerd in de techniek, maar ook de wijze waarop Coesfeld de governance van het gemeentelijke energiebedrijf heeft ingericht en hoe de gemeente omgaat met alle zakelijke aspecten, hoe doet het gemeentelijke energiebedrijf Stadtwerke dit nu eigenlijk en wat is de verhouding met de gemeente? Ook waren we benieuwd naar de lokale participatie, hoe krijgt Coesfeld de mensen mee, hoe is hier omgegaan met participatie, lokaal eigendom en mogelijke weerstand. Ook wilden we weten welke mogelijke problemen en oplossingen er zijn op het gebied van netcongestie in de regio c.q. heel Duitsland.

Veel van deze vragen zijn beantwoord en ook kwam vast te staan dat er zaken zijn waar Coesfeld van de ervaringen in De Bilt kan leren. We hopen dan ook volgend jaar een delegatie van Coesfeld te ontvangen om verder te praten over onze gezamenlijke uitdaging.

Namens het college van gemeente De Bilt heb ik Coesfeld hartelijk bedankt voor de warme ontvangst en de bereidheid om kennis en ervaringen met ons te delen. Een mooi voorbeeld dat aantoont dat Europese samenwerking rechtstreeks bijdraagt aan onderling begrip, waardevolle kennisdeling en een betere wereld. Dat laatste kunnen we in dit geval ook echt letterlijk opvatten.”

 

Gerelateerd nieuws