Brandenburg West

  1. Brandenburg West

Een aardgasvrij Brandenburg West 

BENG! werkt samen met de gemeente De Bilt, woningstichting SSW en waterschap HDSR aan een warmtenet voor de wijk Brandenburg West in Bilthoven. Hiermee kan de wijk in de toekomst aardgasvrij en duurzaam verwarmd worden. 

Warmte van de rioolwaterzuivering

Brandenburg West lijkt erg geschikt voor de aanleg van een warmtenet. Met de warmte die bij de rioolwaterzuivering vrij komt, kunnen ruim 1100 woningen verwarmd worden. Het betekent wel dat de woningen goed geisoleerd moeten worden. Het warmtenet kan dan ook alleen gerealiseerd worden als bewoners achter de plannen staan.

BENG! neemt deel aan het bestuurlijk overleg over dit project en stimuleert de bewonersparticipatie. Ook komen we met technische ideeën. We zorgen ervoor  dat de belangen en deelname van bewoners veel aandacht krijgt. Ook begeleiden we de rijkssubsidieaanvraag voor de aanleg. De eerste subsidieaanvraag voor een MT-net (Midden Temperatuur) in 2020 is helaas afgewezen. In november 2021 is een bijgestelde subsidieaanvraag uitgegaan. Deze aanvraag betreft een zogenaamd ZLT-net (Zeer Lage Temperatuur). In voorjaar 2022 is de subsidieaanvraag toegekend.

MT-net versus ZLT-net
Een ZLT-net verschilt essentieel van een MT-net. Lees hier waarom deze nieuwe keuze is gemaakt.

Meer lezen over het bronnet? Kijk ook op de website van gemeente De Bilt.  

BENG! gaat naar de bewoners toe. Dit jaar willen we 3 bewonersbijeenkomsten organiseren in Brandenburg West.
De 1e ochtend is op zaterdag 9 juli van 10:00 tot 13:00 uur. We zijn dan in de wijk aanwezig en komen graag in gesprek met bewoners over verduurzamen van hun woningen. Er zullen 2 huizen open zijn om als voorbeelden te laten zien.
Bewoners ontvangen persoonlijk een uitnodiging.

>> Lees meer

Informatieblad Woningen Brandenburg West

In het informatieblad geven we een korte schets van de voor- en nadelen van het type bouw van de huizen in Brandenburg West. Ook beschrijven we enkele suggesties voor duurzame maatregelen op weg naar een energieneutrale woning.

Download hier het informatieblad