Bezwaar afgewezen tegen vergunning Zonneweide Voordaan

  1. Nieuws
  2. Bezwaar afgewezen tegen vergunning Zonneweide Voordaan

Vrijdag 22 maart heeft de rechtbank uitspraak gedaan over het bezwaar van enkele omwonenden tegen de vergunning van Zonneweide Voordaan. De rechters zagen in de ingediende bezwaren geen reden om de vergunning ongeldig te verklaren.

We zijn erg blij met deze uitspraak.

‘De rechtbank geeft de omwonenden geen gelijk. Het college heeft goed uitgelegd waarom hij gebruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheid om af te wijken van het bestemmingsplan. Er is geen sprake van strijd met het rijks- of gemeentelijk beleid, voor zover dat ziet op de voorkeursvolgorde. De gevolgde procedure is zorgvuldig geweest.’, aldus de uitspraak van rechtbank Midden-Nederland.

>> Lees hier de uitspraak van de rechtbank

Vertraging niet zinvol
De verdere planning voor het zonneveld staat nog niet vast, er is opnieuw beroep mogelijk bij de Raad van State. Dat kan zomaar weer een jaar in beslag nemen. Maar belangrijker: de kans op toekenning van hun bezwaar is, afgaande op de zeer uitvoerig onderbouwde uitspraak van de rechtbank, nihil. Grote kans dat het huidige plan dus gewoon wordt uitgevoerd, maar alleen met flinke vertraging. Niemand is daarbij gebaat. BENG! zal daarom weer in overleg gaan met omwonenden om een oplossing te vinden.

We vinden uitstel van het zonneveld ook niet passen bij de steeds sneller groeiende noodzaak. Onafhankelijker worden voor onze energie, verduurzamen tegen opwarming, er gelden grote maatschappelijke belangen, versus misschien op te lossen individueel belang. We hopen er daarom zo snel mogelijk samen uit te komen. En door te kunnen met de projectontwikkeling. 

>> Lees hier het artikel van RTV Utrecht over de uitspraak

Gerelateerd nieuws

500ste Energiescan uitgevoerd

500ste Energiescan uitgevoerd

Afgelopen januari heeft Peter van Dijk, één van onze energie-ambassadeurs, de 500ste energiescan...