BENG! ondersteunt het manifest ‘De Bilt 4 Global Goals’

  1. Nieuws
  2. BENG! ondersteunt het manifest ‘De Bilt 4 Global Goals’

Het manifest voor de gemeente De Bilt als Global Goals gemeente vond brede steun bij inwoners, lokale bedrijven, organisaties en instellingen. Woensdagavond 30 maart werd het manifest aangeboden aan Burgemeester Sjoerd Potters en Kinderburgemeester Feline Lauret. In het manifest wordt aan de op die avond geïnstalleerde nieuwe gemeenteraad gevraagd om de gemeente De Bilt uit te roepen tot Global Goals gemeente.

Het manifest van Duurzaam De Bilt is bedoeld om er van onderop voor te pleiten dat de gemeente De Bilt bij het nieuw te vormen college van B&W de Global Goals een plek geeft. Nederland telt inmiddels 116 Global Goals gemeenten. Zij gebruiken de Global Goals als kompas bij de gemeentelijke inzet op samenhangend, duurzaam beleid, in samenwerking met bedrijven, maatschappelijke organisaties en inwoners. Nu is hét moment dat gemeente De Bilt in hun voorbeeld volgt.

In de 17 Global Goals, ook wel duurzame ontwikkelingsdoelen of SDG’s (sustainable development goals)  zijn maatschappelijke thema’s breed vertegenwoordigd. Een aanpak tegen armoede en honger, het ontwikkelen van duurzame energie, verantwoorde productie en consumptie, biodiversiteit versterken, werkgelegenheid, goede gezondheid en welzijn, kwaliteitsonderwijs en gelijkheid voor mannen en vrouwen is maar een greep uit de doelen. Samenwerken aan een toekomstbestendige wereld is het overkoepelende doel. Dát is duurzaamheid én kan lokaal.

Duurzaam De Bilt vraagt elk jaar aandacht voor de 17 doelen in de Biltse Week van de Duurzaamheid, die plaatsvindt rondom de dag van de duurzaamheid in oktober. Wat ooit gestart is door 5 duurzame koplopers, waaronder BENG!, heeft na 4 jaar vele volgers. Dit zorgt elk jaar opnieuw voor mooie duurzame week met allerlei inspirerende activiteiten en ontmoetingen.

Als een van de 5 koplopers ondersteunt BENG! dit manifest dan ook van harte. Zij zet zich gedreven en vol passie in voor doel 7. Samen met Biltse inwoners, bedrijven, organisaties en instellingen werken we aan een energieneutraal De Bilt. Waar we niet alleen evenveel energie opwekken als gebruiken, maar de opgewekte energie is ook schone energie.

Het zou geweldig zijn, een krachtig signaal, wanneer raad de gemeente De Bilt uitroept tot Global Goals gemeente.

download hier het manifest

Wil je meer weten over Duurzaam De Bilt? Kijk op www.duurzaamdebilt.nl Laat je inspireren door de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen en alle duurzame activiteiten. Word ook ‘changemaker’ in De Bilt en zet je in voor een duurzame toekomst.

Gerelateerd nieuws