Bedrijvenpark Larenstein onderzoekt oplossing voor netcongestie

  1. Nieuws
  2. Bedrijvenpark Larenstein onderzoekt oplossing voor netcongestie

De Vereniging Bedrijvenpark Larenstein heeft, in samenwerking met de gemeente en BENG!, een initiatief genomen om de toenemende problematiek van netcongestie aan te pakken. De overgang naar gasloze oplossingen zoals warmtepompen en de stijgende vraag naar elektriciteit, gecombineerd met de overbelasting van het elektriciteitsnet, dwingt bedrijven tot gezamenlijke actie.

Op het bedrijventerrein Larenstein hebben diverse bedrijven van netbeheerder STEDIN al waarschuwingen ontvangen over het bereiken van het maximaal toelaatbare vermogen van hun aansluitingen. Om deze problemen aan te pakken, zijn grote investeringen in de elektriciteitsinfrastructuur nodig, wat tijd en geld kost. Door de toename van het elektriciteitsverbruik hebben de netbeheerders steeds meer tijd nodig om de infrastructuur aan te passen. Dit noodzaakt de afnemers en bedrijven om gezamenlijk naar oplossingen te zoeken.

Wisselende afnames

Op een bedrijventerrein is in het algemeen een diversiteit aan bedrijven gevestigd waarbij ook het individuele afnamepatroon sterk kan verschillen. Het ene bedrijf gebruikt bijvoorbeeld veel energie gedurende de werkuren terwijl een ander bedrijf gedurende de nachturen naar verhouding meer gebruikt. Daarin is op gezamenlijk niveau winst te behalen.

Onderzoek
Om verdere problemen te voorkomen, is er door De Vereniging Bedrijvenpark Larenstein een onderzoek gestart naar het elektriciteitsverbruik van individuele bedrijven en het gezamenlijke verbruik op het terrein. Dit onderzoek, begeleid door Bedrijventerrein aanpak BV, richt zich op het beheersbaar maken van netcongestie. Hierbij valt ook te denken aan opwekking door zonnestroom en elektriciteit-opslag. Een belangrijke vraag vanuit de gemeente is wat de impact op de elektriciteitsinfrastructuur zal zijn, wanneer Larenstein van het gas af gaat.

Plan van aanpak

De gemeente draagt financieel bij aan het onderzoek, terwijl BENG! haar expertise inbrengt op gebied van infrastructuur, contracten en benadering strategie. De verwachting is dat er in het komende najaar voldoende informatie voorhanden is om de mogelijkheden in kaart te brengen en tot een plan van aanpak te komen.

Al met al een mooi initiatief van de vereniging om tijdig een goed en toekomstgericht initiatief te nemen dat door de betrokken partijen wordt gedragen.

Door Hans Burghouts

 

Gerelateerd nieuws

500ste Energiescan uitgevoerd

500ste Energiescan uitgevoerd

Afgelopen januari heeft Peter van Dijk, één van onze energie-ambassadeurs, de 500ste energiescan...