Algemene Ledenvergadering

WvT Talinglaan 10, Bilthoven, Nederland

We gaan het onder andere hebben over de lopende activiteiten en projecten, de (financiële)  resultaten van 2023, organisatorische veranderingen en een vooruitblik naar komend jaar. Ook is er natuurlijk weer de ruimte om vragen te stellen.De formele uitnodiging met de agenda en bijbehorende stukken wordt een week van tevoren toegestuurd naar alle leden.De ALV is […]