Denk én doe mee in Brandenburg West

  1. Nieuws
  2. Denk én doe mee in Brandenburg West

In Brandenburg West werken we samen met een aantal bewoners en denken na over het verduurzamen van hun woningen. We willen graag met meer bewoners in contact komen om ook met hen na te gaan hoe dat in hun specifieke woning zou kunnen. BENG! Stelt de ‘know how’ van haar energie ambassadeurs ter beschikking en is ook bereid om andere experts in te schakelen als bewoners aangeven daar behoefte aan te hebben. Voor duurdere onderzoeken zoals onderzoek naar tocht issues, heeft de gemeente aangegeven  financieel bij te springen.

John van Brakel en Mark Vorst zijn in deze buurt een buurtinitaitief begonnen. Zij willen met bewoners in gesprek over hoe de buurt zelf aankijkt tegen verduurzamingsinitiatieven en de eventuele aanleg van een bronNet, of wellicht zien buurtbewoners een andere warmteoplossing. BENG! is blij met dit initiatief,  de buurtbewoners zelf weten het best hoe ze comfortabel en duurzaam wonen vorm willen geven.

We hebben in deze wijk drie type huizen geselecteerd waarvoor we met bewoners scenario’s willen maken voor het besparen van energie. Waarom Brandenbug West? Enerzijds omdat daar best veel woningen zijn van hetzelfde type, die best veel duurzaamheidsissues kennen. Maar ook omdat we denken dat ook gezamenlijke inkoop een optie zou kunnen zijn, waardoor bewoners goedkoper uit kunnen zijn.

Bronnet

Daarnaast zijn we als BENG! ook mede initiatiefnemer voor de aanleg van een bronnet. Een laagtemperatuur net waarvoor we samen met de gemeente en het hoogheemraadschap en de SSW een subsidieaanvraag bij de rijksoverheid hebben ingediend. Waarom nu specifiek gekozen is voor bronnet bij deze aanvraag leest u hier. Als woningen goed geïsoleerd zijn kun je ze met minder warme watertemperatuur en dus met minder energieverbruik verwarmd worden.

Maart is een belangrijke maand voor de mogelijke aanleg van het bronnet. We verwachten eind maart uitsluitsel over of we de subsidie die is aangevraagd ook toegekend hebben gekregen. Houd onze website in de gaten voor nieuws.

Wilt u meedenken en/of woont u in de wijk Brandenburg West en wilt u meedoen? Laat het ons weten!

Gerelateerd nieuws

500ste Energiescan uitgevoerd

500ste Energiescan uitgevoerd

Afgelopen januari heeft Peter van Dijk, één van onze energie-ambassadeurs, de 500ste energiescan...