We maken meters – Jaarverslag 2021

We maken meters – Jaarverslag 2021

De volgende conclusie kwam bij het opstellen van ons  Jaarverslag 2021 bovendrijven: we maken meters. Met het continueren van activiteiten, met nieuwe intiatieven en met diverse grootschalige projecten zoals Zonneweide Voordaan, een warmtenet voor Brandenburg West en...
Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering

Op dinsdag 14 juni houden we onze jaarlijkse Ledenvergadering.Vanaf 20:00 uur zijn alle leden van BENG! van harte welkom om terug te blikken en vooruit te kijken.Daarnaast is er speciale aandacht voor zonnepanelen op grote daken binnen onze gemeente. Hoe pakken we dat...