10 jaar

  1. 10 jaar

10 jaar BENG!

Dit jubileumjaar laten we niet zomaar lopen. We gebruiken het voor extra activiteiten maar ook voor bezinning. In een nieuwjaarsbijeenkomst spraken we daarover. Het plan is vooral veel gesprekken te voeren. Met inwoners, verenigingen en organistaties in alle kernen van De Bilt. Welke gedachten, wensen en ambities leven er? Luisteren is het devies. De oogst van deze contacten wordt verwerkt in een nieuw 10-jarenplan voor onze coöperatie. Te presenteren in een feest dat in het najaar is gepland. We houden je graag hier op de hoogte.